Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 28 września 2020 o wydanych postanowieniach

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 26/TZ/2020 z dnia 10 września
2020 r., znak: ZKPPT.7637.375.2020 r.;
- Starostę Toruńskiego z dnia 14 września 2020 r. znak: AB.673.10.2020.KM;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160PE, planowanej w Łysomicach na terenach kolejowych (linia kolejowa nr 246 Toruń Wschodni - Olek, stacja/szlak kolejowy: Toruń Północny - Zamek Bierzgłowski, kilometracja 14,8-15,6),
na działce nr 244, obręb 0011 Różankowo-Świerczyny, gmina Łysomice w ramach zadania „Budowa gazociągów średniego ciśnienia w m. Łubianka, Pigża, Świerczynki”.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Znak sprawy: WIR.II.746.1.34.2020.ML

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa