Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. WIR.I.7840.2.70.2022.MB

Termin udostępnienia: 6.03.2023 r. – 20.03.2023 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.70.2022.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Szubińskiej w Bydgoszczy wraz z obsługą komunikacyjną do zbiornika – zad. C3_K13K13.1_4.1 w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszcz. Budowa i przebudowa. Dokończenie dokumentacji projektowej”, na działkach nr ewid.: 23/72 – obręb 0071 M. Bydgoszcz; 57, 58 – obręb 0073 M. Bydgoszcz.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 27.03.2023