Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.70.2022.MB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, który został przedłożony w dniu 8 grudnia 2022 r. (uzup. w dniu 4 stycznia 2023 r. oraz w dniu 17 lutego 2023 r.), decyzją Nr 22/2023 z dnia 6 marca 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany oraz zostało udzielone pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego nr 1 wraz z połączeniami sieciowymi oraz instalacjami obiektowymi w rejonie ul. Szubińskiej w Bydgoszczy wraz z obsługą komunikacyjną do zbiornika – zad. C3_K13K13.1_4.1 w ramach inwestycji pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszcz. Budowa i przebudowa. Dokończenie dokumentacji projektowej”, na działkach
nr ewid.: 23/72 – obręb 0071 M. Bydgoszcz; 57, 58 – obręb 0073 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się (po uprzednim uzgodnieniu terminu - tel. 52 349 74 95) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 132, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 10:00 do 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.70.2022.MB