Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze z dnia 01.03.2023 r. na stanowisko: rzemieślnik wykwalifikowany w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

rzemieślnik wykwalifikowany

w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: na poziomie 3800,00-4000,00 zł 

 

Adres Urzędu:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

85-950 Bydgoszcz

 

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

 • Prace remontowo-konserwatorskie
 • Naprawa i konserwacja mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu biurowego
 • Bieżące przeglądy i drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
 • Prace przeprowadzkowe i gospodarcze (przenoszenie mebli)
 • Prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie chodników, parkingów, odśnieżanie, koszenie trawy wokół budynków i parkingów Urzędu)

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Na tym stanowisku przeważają zadania wymagające dobrej sprawności fizycznej, a także nastawienia  
na wykonywanie zadań zgodnie ze wskazaniami przełożonego.

Czas pracy – 8 godzin na dobę, poniedziałek – piątek.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3.

Narzędzia pracy znajdują się w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 oraz ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Zaplecze socjalne, łazienka usytułowane są przy ul. Jagiellońskiej 3
w budynku A.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie: min. zawodowe

 • Prace na wysokościach powyżej 3 metrów
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętności malarskie, hydrauliczne, ślusarskie, CO, elektryczne lub budowlane
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie:

od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023r.
na adres:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna, pokój  nr 4
ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem:
rzemieślnik wykwalifikowany – BFI

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Beata Sobyrayska, telefon 52/349-75-84

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3
  w Bydgoszczy.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych.

Kontakt: , lub listownie: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w K-PUW:
 • nie będą udostępniane innym odbiorcom
 • będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów o archiwizacji i procedur wewnętrznych
 • w przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również prawo do:
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem
 • usunięcia danych
 • przeniesienia danych
 • ograniczenie przetwarzanych danych.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń opublikowanych
na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem o ich terminie.