Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. WIR.II.746.1.49.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 27 lutego 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu z dnia 21 lutego 2023 r., znak: DM.4400.8.2023;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/TZ/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., znak: ZKPPT.7637.30.2023;

- Prezydenta Grudziądza z dnia 20 lutego 2023 r., znak: PP-II.6730.1.1.2023;

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa peronu na przystanku osobowym Grudziądz Tuszewo w km 59,795 do km 60,920 na linii kolejowej nr 207 wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego
w ramach zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Budowa nowego przystanku Grudziądz Tuszewo na linii kolejowej nr 207” w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, na działce nr ewid. 59, obręb 0164 Grudziądz Miasto, gmina Miasto Grudziądz
”. 

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.49.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa