Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. WIR.I.7840.4.2.2022.PK

Termin udostępnienia: 21.02.2023 r. – 6.03.2023 r.

 

                          Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 18/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.4.2.2022.PK dot. budowy masowego frontu rozładunkowego kolejowego wraz z torami postojowymi w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej: obejmującej budowę tacy szczelnej międzytorza wraz z układem torowym, stalowym pomostem roboczym, kanałami technologicznymi, kanalizacją odwadniającą oraz torów postojowych, drogi dojazdowej do projektowanego frontu kolejowego rozładunkowego, dwóch zbiorników o pojemności V=100m3 każdy i instalacji technologicznej, elektrycznej, przeciwpożarowej wraz ze stałymi urządzeniami zraszaczowymi planowanymi na stanowiskach rozładunku cystern kolejowych oraz przebudowę pompowni rozładunkowej”, na działce nr ewid.: 583 obręb 0011 Nowa Wieś Wieka, gm.  Nowa Wieś Wieka.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał: Usunięto 14.03.2023