Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 29 września 2020 r. o wydanych postanowieniach

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 września 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr WZN.1136.2020  z dnia 15 września 2020 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.6.69.2020. MG.JF;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2020 r., znak: WST.612.1.436.2020.KMR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 27/TZ/2020 z dnia 10 września 2020 r., znak: ZKPPT.7637.376.2020 r.;

dotyczących projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 222 dla potrzeb biurowych i szkoleniowych w Grupie K-1580 – zadanie 11823”, położonego na działce nr ewid. 28/8, obręb 0006 Grupa Plac, przy ul. Dworcowej w Grupie, gmina Dragacz”.
Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Znak sprawy: WIR.II.746.1.12.2020.ML

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa