Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.2.58.2022.PK

Termin udostępnienia: 15.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

 

                          Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 16/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.58.2022.PK dot. rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy – C2_K45K61_11.5 w pasie drogi krajowej nr 80 w ramach inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie dokumentacji projektowej.”, realizowanego na działkach nr ewid.: 14/40, 153 obręb 0316 M. Bydgoszcz.

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał: Usunięto 06.03.2023 r.