Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.1.8.2022.PK

Termin udostępnienia: 15.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

 

                          Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 95/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.1.8.2022.PK dot. budowy przepławki dla ryb i innych organizmów wodnych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa. Obiekt Gromadno”, na działce nr ewid.: 11/1 obręb 0014 Ludwikowo, gm. Kcynia.

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał: Usunięto 06.03.2023 r.