Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. WIR.I.7840.2.22.2022.PK

Termin udostępnienia: 15.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

 

                          Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.2.22.2022.PK dot. rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego C2_K18K30_5.2a_5.3_5.6_5.7_5.8_5.9_5.10_5.11_5.12 w ramach inwestycji pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”, realizowanego na działkach nr ewid.: 64/11 obręb 0181; 152/4, 160/1, 162/3, 215  obręb 0192; 76/1, 79/1, 109/4, 111, 132/19, 133, 165/45  obręb 0193; 76, 79, 338, 339, 359, 382, 337/3, 381/1, 384/1 obręb 0194; 92/14 obręb 0198 M. Bydgoszcz.

 

 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał: Usunięto 06.03.2023 r.