Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.22.2022.PK

Bydgoszcz 15.02.2023 r.

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.)

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sławomira Olszewskiego, który został przedłożony w dniu 11 kwietnia 2022 r., (uzup. dnia 20 kwietnia 2022 r., 30 maja 2022 r. oraz 13 września 2022 r.), decyzją nr 82/2022 z dnia 18 października 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz  zostało udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego C2_K18K30_5.2a_5.3_5.6_5.7_5.8_5.9_5.10_5.11_5.12 w ramach inwestycji pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”, realizowanego na działkach nr ewid.: 64/11 obręb 0181; 152/4, 160/1, 162/3, 215  obręb 0192; 76/1, 79/1, 109/4, 111, 132/19, 133, 165/45  obręb 0193; 76, 79, 338, 339, 359, 382, 337/3, 381/1, 384/1 obręb 0194; 92/14 obręb 0198 M. Bydgoszcz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 98) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.2.22.2022.PK