Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2023 r. WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 15 lutego 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 15 lutego 2023 r. na rzecz inwestora: Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, decyzji nr 15/2023 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

Przebudowa istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” ZADANIE 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo, na następujących nieruchomościach:

Powiat żniński:

- gmina Żnin:

na działkach nr ewid: 47/1 (nr KW – BY1Z/00012200/7), 102/1 (nr KW – BY1Z/00031325/8), 102/3 (nr KW – BY1Z/00015508/7), 47/2 (nr KW – BY1Z/00012200/7), 96/1 (nr KW – BY1Z/00008580/3), 97 (nr KW – BY1Z/00020751/3), 98/2 (nr KW – BY1Z/00009087/4),
103 (nr KW – BY1Z/00019216/1), 104 (nr KW – BY1Z/00002263/3), 157 (nr KW – brak danych), 240/2 (nr KW – BY1Z/00006065/3) – obręb ewid. 0038 Wójcin;

 

Powiat mogileński:

- gmina Dąbrowa:

na działkach nr ewid: 96 (nr KW – BY1M/00007787/7), 97 (nr KW – BY1M/00028887/1),
104 (nr KW – BY1M/00006949/4) – obręb ewid. 0013 Szczepanowo; 3109 (nr KW – BY1M/00024962/3), 18/29 (nr KW – BY1M/00009576/9), 34 (nr KW – BY1M/00030005/2) – obręb ewid. 0014 Szczepankowo; 14/1 (nr KW – BY1M/00000215/8), 33/14 (nr KW – BY1M/00016114/5), 60/2 (nr KW – BY1M/00001780/6), 71/2 (nr KW – BY1M/00026622/2), 271 (nr KW – BY1M/00008721/4) – obręb ewid. 0006 Mokre; 26/3 (nr KW – BY1M/00002490/3) – obręb ewid. 0002 Dąbrowa; 95/2 (nr KW – BY1M/00034381/9),
94 (nr KW – BY1M/00027229/4), 93 (nr KW – BY1M/00027229/4), 53 (nr KW – BY1M/00032894/4), 54 (nr KW – BY1M/00032894/4), 52 (nr KW – BY1M/00027229/4),
55 (nr KW – BY1M/00032894/4), 64 (nr KW – BY1M/00002760/7), 78 (nr KW – BY1M/00000313/5), 80 (nr KW – BY1M/00032212/0), 116 (nr KW – BY1M/00029516/7), 121/2 (nr KW – BY1M/00030270/0), 122 (nr KW – BY1M/00002763/8), 127/2 (nr KW – BY1M/00023652/0), 134 (nr KW – BY1M/00023652/0), 51/3 (nr KW – BY1M/00030420/7) – obręb ewid. 0012 Sucharzewo; 193/6 (nr KW – BY1M/00030947/7) – obręb ewid. 0008 Parlinek; 137/3 (nr KW – BY1M/00022559/1), 112/3 (nr KW – BY1M/00023417/1),
214 (nr KW – BY1M/00029782/2), 212 (nr KW – BY1M/00029782/2) – obręb ewid. 0010 Sędowo;

 

- gmina Mogilno:

na działkach nr ewid: 64 (nr KW – BY1M/00027355/6), 16 (nr KW – BY1M/00019049/9) – obręb ewid. 0004 Chałupska; 91/2 (nr KW – BY1M/00029100/8), 209 (nr KW – BY1M/00028605/1) – obręb ewid. 0050 Wieniec; 185/2 (nr KW – BY1M/00030779/8),
114/4 (nr KW – BY1M/00022616/9), 114/2 (nr KW – BY1M/00019572/4), 114/1 (nr KW – BY1M/00006168/5) – obręb ewid. 0027 Mielenko; 33 (nr KW – BY1M/00000389/8),
35/1 (nr KW – BY1M/00031721/4), 54/1 (nr KW – BY1M/00003077/9), 168 (nr KW – BY1M/00000543/6), 131/5 (nr KW – BY1M/00017072/5), 134/2 (nr KW – BY1M/00013352/4) – obręb ewid. 0033 Palędzie Dolne;

 

Powiat inowrocławski:

- gmina Janikowo:

na działkach nr ewid: 84 (nr KW – BY1I/00016895/9), 87 (nr KW – BY1I/00016897/3),
91 (nr KW – BY1I/00016834/4), 98 (nr KW – brak danych), 106/2 (nr KW – BY1I/00016946/2), 99 (nr KW – BY1I/00051868/8), 102 (nr KW – BY1I/00018489/4) – obręb ewid. 0008 Kołodziejewo; 26 (nr KW – BY1I/00017536/2), 27 (nr KW – BY1I/00017536/2), 15 (nr KW – BY1I/00080850/1) – obręb ewid. 0013 Pałuczyna; 69 (nr KW – BY1I/00016994/3), 70/1 (nr KW – BY1I/00017006/8), 72 (nr KW – BY1I/00016998/1) – obręb ewid. 0002 Broniewice; 86/5 (nr KW – BY1I/00080540/5), 1 (nr KW – BY1I/00011317/9) – obręb ewid. 0004 Janikowo; 4 (nr KW – BY1I/00042529/4),
2/41 (nr KW – BY1I/00050890/4) – obręb ewid. 0003 Janikowo; 149/16 (nr KW – BY1I/00042529/4), 84/2 (nr KW – BY1I/00027578/1), 2/12 (nr KW – BY1I/00010860/3) – obręb ewid. 0002 Janikowo; 29/2 (nr KW – BY1I/00068768/9), 22/19 (nr KW – BY1I/00068768/9) – obręb ewid. 0001 Janikowo.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.10.2022.MB (D)