Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. WIR.II.747.2.6.2022.DK

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  2 lutego 2023 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1, 1a, 2 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 2 lutego 2023 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.2.6.2022.DK) o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w  decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 17/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. znak: WIR.II.747.2.6.2022.DK ustalającej  na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu  pn.: ,,Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, Część 1 odcinek Gustorzyn – Gardeja” w zakresie odcinka od Węzła Rozdzielczego Gazu Gustorzyn  włącznie do Węzła Rozdzielczego Gazu Kamionki.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ; dklugiewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl;
  • telefonicznie - nr  telefonu: 52 34 97 400, 52 34 97 523;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i rolnictwa.                                

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.6.2022.DK