Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnai 2 października 2020 o wydanych postanowieniach

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),


zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


-   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi z dnia
    18 września 2020 r., znak: ZDW.RDW 3.T12.509.93.2020;
-   Burmistrza Szubina z dnia 16 września 2020 r., znak: RDZ.7234.269.2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 28/TZ/2020 z dnia 23 września
  2020 r., znak: ZKPPT.7637.383.2020 r.;
-   Starostę Nakielskiego z dnia 28 września 2020 r., znak: WWA.670.4.3.2020.EP;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr ewid. 594/2, obręb 0001 Szubin, celem przyłączenia instalacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Szubinie, przy ul. ks. Władysława Mączkowskiego (działki nr ewid. 743/1 i 742/2).
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

znak sprawy: WIR.II.746.1.39.2020.EP
 


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa