Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę WIR.I.7840.2.63.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o. o., przedłożony w dniu 10 listopada 2022 r. (uzup. dnia 21 listopada 2022 r., 5 grudnia 2022 r., 22 grudnia 2022 r. i 22 grudnia 2022 r.), decyzją nr 4/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszwica ul. Radziejowska (w pasie drogi krajowej nr 62), realizowanej na działkach nr ewid. 264/1, 219/6 obręb 0009 Kruszwica, jedn. ewid. 040706_4 Kruszwica – M.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 68) w Wydziale Infrastruktury i RolnictwaKujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 (budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.63.2022.MO