Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP

Udostępnienie treści decyzji nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.,

znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP

        Termin udostępnienia: 16.01.2023 r. – 30.01.2023 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. (sprawa znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP), dotyczącej ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS "Solino" S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów” - zadanie 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Załącznik:  PDFTreść decyzji Nr 16/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. (3,24MB)