Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 11 stycznia 2023 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2023 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1836 ze zm.)
,

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 11 stycznia 2023 r. na rzecz inwestora:

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

decyzji nr 1/2023 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

obejmującej zadanie pn.:

 

„Likwidacja wypłycenia odcinka gazociągu w/c dn250 relacji Turznice-Grudziądz”
w zakresie:

- budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia o długości ok. 440 m

- rozbiórki istniejącej sieci gazowej w miejscach włączeń projektowanego gazociągu
do istniejącej sieci
,

na następujących nieruchomościach:

 

Powiat grudziądzki:

- gmina Grudziądz:

na działkach nr ewid.: 33/31 (nr KW – TO1U/00017886/7), 35/1 (nr KW – TO1U/00002922/4), 33/35 (nr KW –TO1U/00011820/5), 36 (nr KW – TO1U/00029871/6), 33/5 (nr KW –TO1U/00002908/0) – obręb ewid. 0014 Pieńki Królewskie;

 

Miasto Grudziądz:

na działkach nr ewid.: 23/24 (nr KW – TO1U/00053025/8), 35 (nr KW – TO1U/00048250/6),  26/8 (nr KW – TO1U/00020909/9), 24/106 (nr KW – TO1U/00018907/8), 24/77 (nr KW –TO1U/00049462/2), 27/18 (nr KW – TO1U/00021552/8), 25/4 (nr KW –  TO1U/00024447/0), 26/6 (nr KW – TO1U/00042242/5), 24/99 (nr KW – TO1U/00042594/7), 24/100 (nr KW – TO1U/00042594/7), 31 (nr KW – TO1U/00049550/6), 23/23 (nr KW – TO1U/00049550/6), 27/13 (nr KW – TO1U/00049550/6), 27/19 (nr KW – TO1U/00021552/8), 24/78 (nr KW – TO1U/00053026/5) – obręb ewid. 0138 M. Grudziądz.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95 w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.12.14.2022.MB (D)