Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WIR.V.7820.5.2022.JB

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 5 stycznia 2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zwanej dalej kpa oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że dnia 5 stycznia 2023 r. została wydana decyzja nr 1/2023, znak: WIR.V.7820.5.2022.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza Barcin) Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”. Cześć I od km 0+069 do km 11+696 i od km 12+190 do km 13+280” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

 

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

 • przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
 • w nawiasach podano numery działek po podziale,
 • w nawiasach pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych
  dla realizacji inwestycji.
 1. Numery działek zajmowanych w całości pod inwestycję:

Powiat: Bydgoski

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

Obręb 0001 Brzoza: 117/26; 117/23; 86/6; 124/4; 117/24; 57/4; 57/3; 59/3; 64/1; 64/2; 60/35; 60/14; 60/25; 60/36; 60/38; 60/37; 119/1;

Obręb 0008 Kobylarnia: 81/1; 99/1; 100/1; 95/30; 75/12; 74/16; 94/4;

Obręb 0013 Olimpin: 261/52; 464; 316/1; 260/1;

Obręb 0015 Nowe Smolno: 216.

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn - Wieś: 100/2;

Obręb 0001 Nowe Dąbie: 225; 215;

Obręb 0009 Obórznia: 98; 35/1; 97; 234/6; 18.

 1. Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:

Powiat: Bydgoski

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

Obręb 0001 Brzoza: 59/9 (59/18, 59/19); 56/1 (56/3, 56/4); 60/34 (60/60, 60/61, 60/66); 123/23 (123/31, 123/32, 123/33); 128/4 (128/10, 128/11); 123/24 (123/29, 123/30); 54/34 (54/56, 54/57); 128/5 (128/12, 128/13); 86/10 (86/11, 86/12); 125/21 (125/22, 125/23); 118 (118/1, 118/2); 60/50 (60/62, 60/63) 128/3 (128/6, 128/7); 128/1 (128/8, 128/9); 57/5 (57/7, 57/8); 59/10 (59/15, 59/16, 59/17); 59/2 (59/13, 59/14); 86/7 (86/13, 86/14); 117/29 (117/30, 117/31, 117/32); 

Obręb 0008 Kobylarnia: 103 (103/1, 103/2); 102 (102/1, 102/2); 96/9 (96/48, 96/49); 96/6 (96/50, 96/51); 95/28 (95/33, 95/34); 90 (90/1, 90/2); 92 (92/1, 92/2); 99/2 (99/3, 99/4); 96/28 (96/40, 96/41); 96/23 (96/38, 96/39); 93/6 (93/8, 93/9); 100/3 (100/4, 100/5); 87/1 (87/3, 87/4); 96/30 (96/44, 96/45); 96/31 (96/36, 96/37); 98/26 (98/33, 98/34); 96/19 (96/42, 96/43), 96/8 (96/46, 96/47); 88/7 (88/8, 88/9);

Obręb 0013 Olimpin: 261/25 (261/89, 261/90); 259/14 (259/21, 259/22); 12306/3 (451, 12306/5); 12302/1 (491, 12302/3); 261/36 (261/85, 261/86); 310 (310/1, 310/2); 473/3 (473/6, 473/7); 203 (203/1, 203/2); 261/24 (261/87, 261/88); 473/2 (473/4, 473/5);

Obręb 0015 Nowe Smolno: 12328/2 (273, 279, 12328/4); 50/5 (50/12, 50/13); 52 (52/1, 52/2); 45/7 (45/16, 45/17); 50/4 (50/10, 50/11); 50/1 (50/6, 50/7); 50/3 (50/8, 50/9); 12310/3 (276, 12310/7); 45/2 (45/20, 45/21); 12328/1 (272, 280, 12328/3); 45/8 (45/18, 45/19); 12321/3 (270, 12321/11); 12321/7 (269, 12321/10); 12309/1 (264, 265, 12309/3, 12309/4); 12313/3 (267, 12313/6); 12310/2 (266, 12310/6); 12310/1 (261, 281, 12310/5); 12315/7 (262, 274, 12315/10); 12320/1 (271, 277, 12320/2); 12314 (275, 12314/1); 45/13 (45/14, 45/15); 43/4 (43/5, 43/6); 12321/8 (268, 278, 12321/9); 194/1 (194/2, 194/3); 40 (40/1, 40/2); 235 (235/1, 235/2); 188/1 (188/2, 188/3).

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_4 Łabiszyn (M)

Obręb 0001 Łabiszyn: 474 (474/1, 474/2); 475/8 (475/25, 475/26); 475/5 (475/22, 475/23, 475/24); 507 (507/1, 507/2).

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn - Wieś: 45/2 (45/5, 45/6); 159/4 (159/8, 159/9); 97/22 (97/30, 97/31); 112/1 (112/2, 112/3); 42/1 (42/3, 42/4); 101/2 (101/3, 101/4); 55 (55/1, 55/2), 3257/1 (3257/4, 3257/5, 3257/6); 99 (99/1, 99/2); 102 (102/1, 102/2); 3257/3 (3257/10, 3257/11); 103/1 (103/2, 103/3); 45/1 (45/3, 45/4); 98 (98/1, 98/2); 3258/6 (3258/7, 3258/8, 3258/9, 3258/10); 106 (106/1, 106/2, 106/3); 150/4 (150/6, 150/7); 3257/2 (3257/7, 3257/8, 3257/9); 150/5 (150/8, 150/9); 113 (113/1, 113/2, 113/3), 148 (148/1, 148/2); 157/1 (157/2, 157/3); 159/1 (159/5, 159/6, 159/7);

Obręb 0001 Nowe Dąbie: 206/15 (206/22, 206/23); 140/20 (140/28, 140/29); 206/11 (206/20, 206/21); 102/2 (102/19, 102/20), 211 (211/1, 211/2), 268 (268/1, 268/2); 102/18 (102/23, 102/24), 102/8 (102/21, 102/22); 3329/4 (3329/10, 3329/11); 206/17 (206/24, 206/25); 236 (236/1, 236/2); 1075/14 (1075/20, 1075/21); 100 (100/1, 100/2); 223 (223/1, 223/2); 1071/2 (1071/4, 1071/5, 1071/12), 156/12 (156/13, 156/14); 3329/3 (3329/8, 3329/9, 3329/12), 206/9 (206/18, 206/19); 1075/16 (1075/24, 1075/25); 234/1 (234/5, 234/6); 140/21 (140/30, 140/31); 207/7 (207/15, 207/16); 207/8 (207/17, 207/18); 1075/15 (1075/22, 1075/23); 140/15 (140/22, 140/23); 220 (220/1, 220/2); 3328/3 (3328/4, 3328/5), 233 (233/1, 233/2); 107/2 (107/3, 107/4); 234/2 (234/7, 234/8); 106 (106/1, 106/2); 154 (154/1, 154/2); 103 (103/1, 103/2); 216 (216/1, 216/2); 108/1 (108/2, 108/3); 1071/3 (1071/6, 1071/7); 140/16 (140/24, 140/25); 214 (214/1, 214/2); 3329/1 (3329/6, 3329/7, 3329/13); 234/3 (234/9, 234/10); 265 (265/1, 265/2); 1065/4 (1065/6, 1065/7); 218 (218/1, 218/2); 183/9 (183/11, 183/12); 3231/2 (3231/5, 3231/6, 3231/7); 272/1 (272/4, 272/5); 140/17 (140/27, 140/26); 90/1 (90/2, 90/3, 90/4); 227 (227/1, 227/2); 266 (266/1, 266/2); 101/1 (101/2, 101/3, 101/4);

Obręb 0009 Obórznia: 283/1 (283/5, 283/6); 17 (17/1, 17/2); 7/2 (7/40, 7/41); 16/7 (16/10, 16/11); 283/4 (283/9, 283/10); 14/2 (14/7, 14/8, 14/9); 3233 (3233/1, 3233/2, 3233/3); 35/4 (35/8, 35/9); 3231/5 (3231/6, 3231/7, 3231/8); 35/3 (35/6, 35/7); 35/5 (35/10, 35/11); 7/8 (7/42, 7/43); 3234/4 (3234/5, 3234/6, 3234/7, 3234/8); 283/3 (283/7, 283/8); 36/13 (36/14, 36/15);

Obręb 0017 Zdziersk: 3/5 (3/8, 3/9, 3/10, 3/11); 3/4 (3/6, 3/7, 3/13); 8/1 (8/2, 8/3).

 1. Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
  dla realizacji inwestycji:

Powiat: Bydgoski

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

Obręb 0001 Brzoza: 60/31; 60/58; 59/2 (59/14); 59/11; 59/9 (59/19); 117/19; 117/27; 125/21 (125/23); 123/12; 54/40; 59/10 (59/17); 60/22; 60/26; 60/34 (60/66); 60/40; 60/43; 60/44; 60/53; 60/54; 64/3; 54/34 (54/57); 86/10 (86/12); 118 (118/2); 60/50 (60/63); 128/1 (128/9); 128/3 (128/7); 117/29 (117/32);

Obręb 0008 Kobylarnia: 81/2; 87/2; 95/26; 96/25; 96/9 (96/49); 96/6 (96/51); 95/28 (95/34); 90 (90/2); 99/2 (99/4); 96/31 (96/37); 98/26 (98/34); 96/19 (96/43); 77;

Obręb 0015 Nowe Smolno: 12310/4; 12321/7 (12321/10); 12309/1 (12309/4); 12310/2 (12310/6); 12310/1 (12310/5); 12315/7 (12315/10); 12320/1 (12320/2); 12314 (12314/1); 45/13 (45/15); 43/4 (43/6); 12321/8 (12321/9); 40 (40/2); 235 (235/2); 194/1 (194/3); 45/7 (45/17);

Obręb 0013 Olimpin: 263; 203 (203/2); 261/10; 261/30; 261/31; 261/50; 261/51; 261/67; 315/3; 463; 261/36 (261/86); 310 (310/2); 473/3 (473/7).

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_4 Łabiszyn (M)

Obręb 0001 Łabiszyn: 520; 476; 521; 522/9; 524; 526; 475/15; 522/1; 522/2; 522/5; 522/6; 522/7.

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

Obręb 0007 Łabiszyn - Wieś: 37/8; 49; 43; 54; 913; 915; 3258/5; 37/1; 37/7; 38/1; 38/2; 38/3; 38/4; 39/1; 39/10; 39/2; 39/8; 40/1; 42/2; 44/4; 46/1; 46/3; 46/4; 47/1; 47/2; 48/1; 48/2; 57/1; 57/2; 97/11; 97/16; 56/2; 98 (98/2); 3258/6 (3258/10); 106 (106/3); 150/4 (150/7); 3257/2 (3257/9); 150/5 (150/9); 148 (148/2); 102 (102/2); 45/2 (45/6);

Obręb 0001 Nowe Dąbie: 140/21 (140/31); 206/15 (206/23); 97; 175; 209; 432; 1066; 1065/5; 208/1; 98/2; 206/11 (206/21); 3329/1 (3329/13); 265 (265/2); 1065/4 (1065/7); 218 (218/2); 217; 183/9 (183/12); 3231/2 (3231/7); 272/1 (272/5); 140/17 (140/26); 90/1 (90/4); 227 (227/2); 234/1 (234/6); 1071/11; 141;

Obręb 0009 Obórznia: 15; 20; 55; 36/1; 16/1; 35/4 (35/9); 3231/5 (3231/8); 99; 35/3 (35/7); 35/5 (35/11); 7/8 (7/43); 3234/4 (3234/8); 283/3 (283/8); 234/5; 36/13 (36/15); 

Obręb 0017 Zdziersk: 1/24; 8/1 (8/3); 1/29.

 1. Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie
  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Powiat: Bydgoski

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

Obręb 0008 Kobylarnia: 88/7 (88/8).

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_4 Łabiszyn (M)

     Obręb 0001 Łabiszyn: 1128/2; 508; 509; 523; 487; 474 (474/2); 507 (507/2).

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

     Obręb 0007 Łabiszyn - Wieś: 8.

 1. Numery działek obejmujących tereny wód płynących:

Powiat: Żniński

Jednostka ewidencyjna 041904_4 Łabiszyn (M)

Obręb 0001 Łabiszyn: 515; 300/4.

Jednostka ewidencyjna 041904_5 Łabiszyn (W)

     Obręb 0007 Łabiszyn - Wieś: 184;

Obręb 0001 Nowe Dąbie: 267;

Obręb 0009 Obórznia: 39/1.

Powiat: Bydgoski

Jednostka ewidencyjna 040305_2 Nowa Wieś Wielka

Obręb 0013 Olimpin: 256/1.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113b na XI piętrze (tel. 52 349 74 14) w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-13.00 wyłącznie po uzgodnieniu terminu.

Treść decyzji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia (https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/245/135/ogloszenia-i obwieszczenia.html) od dnia 9 stycznia 2023 r.

Od decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy drogowej, w związku z art. 49 kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.5.2022.JB

PDFDecyzja nr 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. (15,93MB)
 

Z up. WOJEWODY

KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak

Kierownik

Oddziału Budownictwa Specjalnego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa