Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 02.10.2020 o wydanych poztanowieniach

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 października 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Zarząd Dróg Powiatowych w Świeciu z dnia 15 września 2020 r., znak: PZD.439/166/2020;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 29/TZ/2020 z dnia 23 września
2020 r., znak: ZKPPT.7637.382.2020 r.;
- Starostę Świeckiego z dnia 17 września 2020 r., znak: BOŚ.673.N.616.2020;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, gmina Nowe”. Teren objęty wnioskiem stanowią działki nr ewid.: 51/3, 101/1, 101/2, obręb Gajewo, gmina Nowe.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.26.2020.ML

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa