Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.42.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 35/TZ/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.366.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 7 grudnia 2022 r. znak: AB.673.165.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Przebudowa linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Marulewska – Gniewkowo, na działkach nr ewid. 165/1 i 165/7, obręb 0022 Wielowieś, gmina Gniewkowo”.

 

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.42.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa