Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 stycznia 2023 r. WIR.II.746.1.13.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 2 stycznia 2023 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 grudnia 2022 r., znak: WUOZ.T.WZN.5151.5.20.2022.KM;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/TZ/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., znak: ZKPPT.7637.365.2022;

- Starostę Grudziądzkiego z dnia 7 grudnia 2022 r. znak: GN.673.411.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego (OR) 10829_L207_RogoznoPom_ 003 / ORx207-070506-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork, km 70,506, na działce nr ewid. 239, obręb 0010 Rogóźno, arkusz mapy 3, gmina Rogóźno”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa