Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

  W związku z realizowanym Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanym z Funduszu Solidarnościowego w dniu  13 grudnia 2022 r. została ogłoszona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Lista rekomendowanych wniosków Wojewodów na środki fiannsowe z Programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023.
  Kwota środków z Funduszu Solidarnościowego przyznana dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła ogółem 8.586.107,71 zł, w tym dla gmin/powiatów -                            8.544.223,56 zł, z tego na koszty realizacji zadania 8.377.197,07 zł oraz na koszty obsługi zadania 167.026,49 zł. Kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację działań w ramach Programu wynosi 77% złożonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na 2023 r.
  Na podstawie oświadczeń gmin/powiatów o przyjęciu lub rezygnacji z przyjęcia środków finansowych z Programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023 dokonano aktualizacji podziału na poszczególne jednostki rekomendowane do otrzymania środków z Funduszu Solidarnościowego
  AKTUALIZACJA podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa" 
Lp.  Gmina/Powiat OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. W FORMIE POBYTU DZIENNEGO                             z tego:  OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO    z tego: OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI NA KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA w 2023 r.
Środki finansowe na realizację usług w formie pobytu dziennego Koszt obsługi realizacji usług w formie pobytu dziennego  Środki finansowe na realizację usług w formie pobytu całodobowego Koszt obsługi realizacji usług w formie pobytu całodobowego
1 Bydgoszcz M 150 794,00 147 840,00 2 954,00 615 676,00 603 680,00 11 996,00 751 520,00 14 950,00
2 Grudziądz M 226 191,00 221 760,00 4 431,00 0,00 0,00 0,00 221 760,00 4 431,00
3 Toruń M 1 126 080,00 1 104 000,00 22 080,00 0,00 0,00 0,00 1 104 000,00 22 080,00
4 Włocławek M 831 096,00 814 800,00 16 296,00 29 988,00 29 400,00 588,00 844 200,00 16 884,00
5 Kcynia 45 230,50 44 344,50 886,00 35 182,00 34 496,00 686,00 78 840,50 1 572,00
6 Mogilno 172 665,60 169 280,00 3 385,60 0,00 0,00 0,00 169 280,00 3 385,60
7 Mrocza 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
8 Nakło n. Not 0,00 0,00 0,00 30 202,20 29 610,00 592,20 29 610,00 592,20
9 Nowe 3 770,00 3 696,00 74,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 74,00
10 Pakość 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
11 Sępólno Krajeńskie 90 476,00 88 704,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 88 704,00 1 772,00
12 Świecie 120 635,00 118 272,00 2 363,00 0,00 0,00 0,00 118 272,00 2 363,00
13 Żnin 0,00 0,00 0,00 47 622,00 46 690,00 932,00 46 690,00 932,00
14 Dąbrowa Chełmińska 60 057,00 58 880,00 1 177,00 0,00 0,00 0,00 58 880,00 1 177,00
15 Dobrcz 15 079,00 14 784,00 295,00 0,00 0,00 0,00 14 784,00 295,00
16 Cekcyn 60 318,00 59 136,00 1 182,00 9 895,00 9 702,00 193,00 68 838,00 1 375,00
17 Nowa Wieś Wielka 45 030,96 44 148,96 882,00 0,00 0,00 0,00 44 148,96 882,00
18 Osielsko 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
19 Rogowo k. Żnina 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
20 Aleksandrów Kuj M 29 376,00 28 800,00 576,00 0,00 0,00 0,00 28 800,00 576,00
21 Sicienko 75 389,30 73 912,30 1 477,00 0,00 0,00 0,00 73 912,30 1 477,00
22 Rypin M 154 561,53 151 533,53 3 028,00 0,00 0,00 0,00 151 533,53 3 028,00
23 Brześć kujawski 0,00 0,00 0,00 65 966,00 64 680,00 1 286,00 64 680,00 1 286,00
24 Aleksandrów Kuj G 19 584,00 19 200,00 384,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 384,00
25 Koneck 19 584,00 19 200,00 384,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 384,00
26 Kikół 52 550,00 51 520,00 1 030,00 0,00 0,00 0,00 51 520,00 1 030,00
27 Wielgie 74 623,00 73 161,00 1 462,00 0,00 0,00 0,00 73 161,00 1 462,00
28 Włocławek G 15 079,00 14 784,00 295,00 0,00 0,00 0,00 14 784,00 295,00
29 Zbójno 37 698,00 36 960,00 738,00 0,00 0,00 0,00 36 960,00 738,00
30 Brodnica M 548 292,00 537 600,00 10 692,00 612 726,00 600 800,00 11 926,00 1 138 400,00 22 618,00
31 Chełmża M 97 920,00 96 000,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 1 920,00
32 Golub-Dobrzyń M 62 831,00 61 600,00 1 231,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 1 231,00
33 Jabłonowo Pomorskie 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
34 Kowalewo Pomorskie 45 206,00 44 320,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 320,00 886,00
35 Łubianka 0,00 0,00 0,00 26 386,00 25 872,00 514,00 25 872,00 514,00
36 Łasin 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
37 Radzyń Chełmiński  22 619,00 22 176,00 443,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 443,00
38 Brzozie 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
39 Chełmża G 150 794,00 147 840,00 2 954,00 0,00 0,00 0,00 147 840,00 2 954,00
40 Lubicz 90 168,00 88 400,00 1 768,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 1 768,00
41 Obrowo 52 774,00 51 740,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 740,00 1 034,00
42 Rogóźno 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
43 Wielka Nieszawka 37 698,00 36 960,00 738,00 13 193,00 12 936,00 257,00 49 896,00 995,00
44 Zławieś Wielka 30 028,00 29 440,00 588,00 8 795,00 8 624,00 171,00 38 064,00 759,00
45 powiat lipnowski 0,00 0,00 0,00 1 539 184,21 1 509 189,72 29 994,49 1 509 189,72 29 994,49
46 powiat brodnicki 0,00 0,00 0,00 164 828,00 161 616,00 3 212,00 161 616,00 3 212,00
47 powiat golubsko-dobrzyński 0,00 0,00 0,00 131 932,00 129 360,00 2 572,00 129 360,00 2 572,00
    5 212 609,89 5 110 504,29 102 105,60 3 331 575,41 3 266 655,72 64 919,69 8 377 160,01 167 025,29