Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę (oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją), dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu Dworzysko-Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego” – w zakresie województwa kujawsko-pomorskiego, na następujących nieruchomościach:

 

Powiat świecki:

- gmina Świecie:

na działkach nr ewid.: 51/13 (nr KW – BY1S/00058570/0), 51/16 (nr KW – BY1S/00013769/5),
51/15 (nr KW – BY1S/00048763/7), 3382/5 (nr KW – BY1S/00044940/4), 60/7 (nr KW – BY1S/00032930/4), 55/8 (nr KW – BY1S/00032930/4), 57/1 (nr KW – BY1S/00056024/4),
53/1 (nr KW – BY1S/00050129/8), 3382/2 (nr KW – BY1S/00044940/4), 47/21 (nr KW – BY1S/00049250/5), 11 (nr KW – BY1S/00010322/9), 12/2 (nr KW – BY1S/00022574/7),
12/1 (nr KW – BY1S/00013773/6), 17/20 (nr KW – BY1S/00012672/1), 17/19 (nr KW – BY1S/00012672/1), 53 (nr KW – BY1S/00013766/4), 51/1 (nr KW – BY1S/00019704/4),
50/1 (nr KW – BY1S/00045552/4), 49/1 (nr KW – BY1S/00014009/7), 48/1 (nr KW – BY1S/00011939/4), 47 (nr KW – BY1S/00013773/6), 45 (nr KW – BY1S/00012672/1), 44 (nr KW – BY1S/00010319/5), 40/1 (nr KW – BY1S/00010319/5), 39/2 (nr KW – BY1S/00010319/5),
38/1 (nr KW – BY1S/00010319/5), 36/1 (nr KW – BY1S/00010319/5), 35 (nr KW – BY1S/00014091/8), 34 (nr KW – BY1S/00013769/5), 33/1 (nr KW – BY1S/00012934/6),
32/2 (nr KW – BY1S/00058501/6), 3368 (nr KW – BY1S/00044940/4), 51/9 (nr KW – BY1S/00032677/2), 51/4 (nr KW – BY1S/00025767/8), 21/3 (nr KW – BY1S/00025767/8),
30/2 (nr KW – BY1S/00050083/3), 30/1 (nr KW – BY1S/00056024/4), 30/9 (nr KW – BY1S/00013795/6), 30/10 (nr KW – BY1S/00013795/6), 58/4 (nr KW – BY1S/00058004/2),
56 (nr KW – BY1S/00032677/2), 15 (nr KW – BY1S/00032677/2), 16 (nr KW – BY1S/00032677/2), 52 (nr KW – BY1S/00032677/2), 50 (nr KW – BY1S/00042057/3) – obręb ewid. 0005 Dworzysko; 98/4 (nr KW – BY1S/00047043/7), 100 (nr KW – BY1S/00055420/3), 101 (nr KW – BY1S/00058654/3) – obręb ewid. 0015 Polski Konopat;

- gmina Bukowiec:

na działkach nr ewid.: 97/2 (nr KW – BY1S/00056024/4), 97/3 (nr KW – BY1S/00013998/9),
97/4 (nr KW – BY1S/00056024/4), 96/2 (nr KW – BY1S/00056024/4), 96/3 (nr KW – BY1S/00056024/4), 93 (nr KW – BY1S/00056024/4), 91/1 (nr KW – BY1S/00056024/4),
92/1 (nr KW – BY1S/00056024/4), 19 (nr KW – BY1S/00056024/4), 16 (nr KW – BY1S/00056024/4), 13/4 (nr KW – BY1S/00056024/4), 1/77 (nr KW – brak danych), 1/78 (nr KW – brak danych),
18 (nr KW – BY1S/00029980/5), 14 (nr KW – BY1S/00029980/5) – obręb ewid. 0013 Poledno;
396 (nr KW – BY1S/00032928/7), 395/3 (nr KW – BY1S/00039438/4), 393/1 (nr KW – BY1S/00004569/7), 339/3 (nr KW – BY1S/00027112/6), 340/1 (nr KW – BY1S/00009163/6),
338/19 (nr KW – BY1S/00051891/7), 338/2 (nr KW – BY1S/00017086/1), 316/2 (nr KW – BY1S/00017086/1), 315 (nr KW – BY1S/00007441/5), 314 (nr KW – BY1S/00007441/5),
313/4 (nr KW – BY1S/00023257/6), 313/3 (nr KW – BY1S/00010196/6), 285/7 (nr KW – BY1S/00022619/5), 2/2-LP (nr KW – BY1S/00043881/5), 284/5 (nr KW – BY1S/00058185/4),
283/3 (nr KW – BY1S/00023298/5), 279 (nr KW – brak danych), 400 (nr KW – BY1S/00029055/2), 386/2 (nr KW – BY1S/00029055/2), 300 (nr KW – BY1S/00029055/2), 280 (nr KW – BY1S/00047650/5) – obręb ewid. 0015 Przysiersk; 586 (nr KW – brak danych), 584 (nr KW – BY1S/00008170/1), 581/1 (nr KW – BY1S/00017322/8), 580/2 (nr KW – BY1S/00050120/5),
573 (nr KW – BY1S/00047860/0), 574/3 (nr KW – BY1S/00022619/5), 575/1 (nr KW – BY1S/00004111/2), 576/5 (nr KW – BY1S/00017322/8), 577/1 (nr KW – BY1S/00002143/1),
25 (nr KW – BY1S/00004122/2), 26 (nr KW – BY1S/00002143/1), 27/2 (nr KW – BY1S/00004088/1), 30/5 (nr KW – BY1S/00004086/7), 37/4 (nr KW – BY1S/00026502/0), 37/2 (nr KW – BY1S/00026502/0), 37/5 (nr KW – BY1S/00010201/5), 38/1 (nr KW – BY1S/00043126/5),
39/1 (nr KW – BY1S/00004103/3), 106/2 (nr KW – BY1S/00004103/3), 105/1 (nr KW – BY1S/00027623/1), 104/1 (nr KW – BY1S/00027623/1), 103/1 (nr KW – BY1S/00020609/8),
101/1 (nr KW – BY1S/00021068/0), 100 (nr KW – BY1S/00004097/7), 99 (nr KW – BY1S/00033988/2), 86 (nr KW – BY1S/00033988/2), 83/6 (nr KW – BY1S/00020523/1),
277/1 (nr KW – BY1S/00022442/3), 199/7 (nr KW – BY1S/00024796/3), 199/6 (nr KW – brak danych), 192/6 (nr KW – BY1S/00047860/0), 192/10 (nr KW – BY1S/00009279/2), 192/11 (nr KW – BY1S/00009279/2), 192/14 (nr KW – BY1S/00007983/6), 192/17 (nr KW – BY1S/00060359/2), 192/16 (nr KW – BY1S/00051035/9), 197/56 (nr KW – BY1S/00065031/2), 196/1 (nr KW – BY1S/00004586/2), 195 (nr KW – BY1S/00014563/8), 194/1 (nr KW – BY1S/00017323/5),
194/2 (nr KW – BY1S/00014300/7), 194/3 (nr KW – BY1S/00014300/7), 578 (nr KW – BY1S/00028987/7), 572 (nr KW – BY1S/00028987/7), 19 (nr KW – BY1S/00028987/7),
107/1 (nr KW – BY1S/00047649/5), 40/1 (nr KW – BY1S/00028987/7), 75/3 (nr KW – BY1S/00028987/7), 276/1 (nr KW – BY1S/00028987/7), 274 (nr KW – BY1S/00048871/7) – obręb ewid. 0003 Bukowiec; 42/1 (nr KW – BY1S/00018853/6), 43 (nr KW – BY1S/00054939/7),
50/2 (nr KW – BY1S/00054939/7), 50/4 (nr KW – BY1S/00054939/7), 25/4 (nr KW – BY1S/00054939/7), 25/7 (nr KW – BY1S/00054939/7), 25/6 (nr KW – BY1S/00060240/5),
274/6 (nr KW – BY1S/00001472/9), 274/7 (nr KW – BY1S/00035935/0), 268/2 (nr KW – BY1S/00035935/0), 250/3 (nr KW – BY1S/00035935/0), 252/9 (nr KW – BY1S/00026912/7),
244/3 (nr KW – BY1S/00001701/4), 311 (nr KW – BY1S/00049554/6), 306/12 (nr KW – BY1S/00056990/6), 305/4 (nr KW – BY1S/00056990/6), 305/5 (nr KW – BY1S/00055797/6),
296 (nr KW – BY1S/00026912/7), 295 (nr KW – BY1S/00003803/3), 289/11 (nr KW – BY1S/00029057/6), 289/29 (nr KW – BY1S/00051833/3), 289/26 (nr KW – BY1S/00051833/3),
289/9 (nr KW – BY1S/00051833/3), 289/23 (nr KW – BY1S/00051833/3), 288/5 (nr KW – BY1S/00060331/0), 288/6 (nr KW – BY1S/00060332/7), 288/3 (nr KW – BY1S/00060330/3),
287/2 (nr KW – BY1S/00062189/3), 287/1 (nr KW – BY1S/00056957/3), 285/2 (nr KW – BY1S/00056957/3), 285/1 (nr KW – BY1S/00028267/4), 284 (nr KW – BY1S/00054190/4),
283 (nr KW – BY1S/00060379/8), 282 (nr KW – BY1S/00060379/8), 37/2 (nr KW – BY1S/00029057/6), 31/2 (nr KW – BY1S/00029057/6), 326 (nr KW – BY1S/00029057/6),
310/1 (nr KW – BY1S/00029057/6), 293 (nr KW – BY1S/00029057/6) – obręb ewid. 0002 Branica; 63/1 (nr KW – BY1S/00044911/2), 61/1 (nr KW – BY1S/00017418/8), 95/4 (nr KW – BY1S/00058613/4), 87/9 (nr KW – BY1S/00001269/3), 78/3 (nr KW – BY1S/00043870/5),
73/2 (nr KW – BY1S/00043870/5), 73/1 (nr KW – BY1S/00043870/5), 93 (nr KW – BY1S/00047856/9), 74/3 (nr KW – BY1S/00043870/5), 74/4 (nr KW – BY1S/00043870/5),
70/2 (nr KW – BY1S/00022927/7), 69/4 (nr KW – BY1S/00024161/3), 69/5 (nr KW – BY1S/00028432/2), 69/6 (nr KW – BY1S/00023142/7), 68/1 (nr KW – BY1S/00020341/1),
65 (nr KW – BY1S/00009752/2), 64/2 (nr KW – BY1S/00049720/1), 94 (nr KW – BY1S/00029061/7) – obręb ewid. 0008 Krupocin;

- gmina Lniano:

na działkach nr ewid.: 310-LP (nr KW – BY1S/00043953/1), 311/1-LP (nr KW – BY1S/00043953/1), 311/2-LP (nr KW – BY1S/00043953/1), 496 (nr KW – BY1S/00048240/5), 306/1-LP (nr KW – BY1S/00043953/1), 568 (nr KW – BY1S/00047648/8) – obręb ewid. 0002 Błądzim;

 

- gmina Świekatowo:

na działkach nr ewid.: 20/1 (nr KW – BY1S/00051845/0), 19 (nr KW – BY1S/00051845/0),
18/2 (nr KW – BY1S/00051845/0), 306/3-LP (nr KW – BY1S/00044043/6), 16/2 (nr KW – BY1S/00051845/0), 14/2 (nr KW – BY1S/00010573/3), 299/11-LP (nr KW – BY1S/00044043/6),
17/1 (nr KW – BY1S/00019685/4), 15/1 (nr KW – BY1S/00046652/2), 12/1 (nr KW – BY1S/00019685/4) – obręb ewid. 0020 Tuszyny; 39/4 (nr KW – BY1S/00041807/9), 76/6 (nr KW – BY1S/00014925/4), 290/2-LP (nr KW – BY1S/00044067/0), 290/4 (nr KW – BY1S/00044067/0),
70 (nr KW – BY1S/00007307/4), 69/3 (nr KW – BY1S/00013226/7), 63/2 (nr KW – BY1S/00013226/7), 63/1 (nr KW – BY1S/00013226/7), 64 (nr KW – BY1S/00018247/5),
65 (nr KW – BY1S/00018248/2), 52/8 (nr KW – BY1S/00018248/2), 52/4 (nr KW – BY1S/00038837/4), 74/1 (nr KW – BY1S/00035974/5), 59/1 (nr KW – BY1S/00035974/5),
66/1 (nr KW – BY1S/00055476/0) – obręb ewid. 0009 Lipienica; 135/20 (nr KW – BY1S/00002798/7), 131/5 (nr KW – BY1S/00009268/2), 133 (nr KW – BY1S/00021528/3),
132 (nr KW – BY1S/00019847/8), 151 (nr KW – BY1S/00045715/5) – obręb ewid. 0021 Zalesie Królewskie;

 

Powiat tucholski:

- gmina Lubiewo:

na działkach nr ewid.: 48/2 (nr KW – BY1T/00009157/2), 48/1 (nr KW – BY1T/00009157/2),
48/3 (nr KW – BY1T/00009157/2), 46 (nr KW – BY1T/00013979/1), 47 (nr KW – BY1T/00009157/2), 22 (nr KW – BY1T/00009157/2), 20/2 (nr KW – BY1T/00006842/0), 18/2 (nr KW – BY1T/00007944/2), 13/2 (nr KW – BY1T/00021400/1), 13/1 (nr KW – BY1T/00014097/1),
1/6 (nr KW – BY1T/00014097/1), 1/8 (nr KW – BY1T/00021400/1), 52/1 (nr KW – BY1T/00027985/7), 38 (nr KW – BY1T/00026938/6), 12/2 (nr KW – BY1T/00026938/6), 
11/3 (nr KW – BY1T/00026938/6), 11/1 (nr KW – BY1T/00026938/6), 6/4 (nr KW – BY1T/00026938/6) – obręb ewid. 0010 Trutnowo; 233/4 (nr KW – BY1T/00014852/2),
208/2 (nr KW – BY1T/00014852/2), 170/3 (nr KW – BY1T/00014852/2), 169/2 (nr KW – BY1T/00010886/1), 164/1 (nr KW – BY1T/00009010/0), 163/1 (nr KW – BY1T/00011761/6),
143 (nr KW – BY1T/00011762/3), 142/2 (nr KW – BY1T/00008860/6), 138 (nr KW – brak danych), 63/1 (nr KW – BY1T/00019938/4), 64/1 (nr KW – BY1T/00007130/3), 65/1 (nr KW – BY1T/00010937/4), 21/1 (nr KW – BY1T/00010992/7), 159/6-LP (nr KW – BY1T/00007525/9),
301 (nr KW – BY1T/00026745/6), 171/2 (nr KW – BY1T/00026745/6), 149/3 (nr KW – BY1T/00026745/6), 142/4 (nr KW – BY1T/00001269/4), 136/2 (nr KW – BY1T/00026745/6),
65/2 (nr KW – BY1T/00027322/2), 92/6 (nr KW – BY1T/00027985/7), 21/2 (nr KW – BY1T/00027322/2) – obręb ewid. 0005 Lubiewice; 704/2 (nr KW – BY1T/00036343/1),
696/10 (nr KW – BY1T/00014812/0), 696/11 (nr KW – BY1T/00014812/0), 696/12 (nr KW – BY1T/00014812/0), 696/13 (nr KW – BY1T/00032526/0), 696/14 (nr KW – BY1T/00032527/7),
696/8 (nr KW – BY1T/00033064/0), 696/15 (nr KW – BY1T/00032528/4), 696/16 (nr KW – BY1T/00032529/1), 696/17 (nr KW – BY1T/00014812/0), 696/18 (nr KW – BY1T/00033247/7),
696/2 (nr KW – BY1T/00014370/9) – obręb ewid. 0006 Lubiewo; 520 (nr KW – BY1T/00033241/5), 777/4 (nr KW – brak danych), 777/5 (nr KW – brak danych), 777/2 (nr KW – BY1T/00022269/7),
515/7 (nr KW – BY1T/00000170/6), 558/1 (nr KW – BY1T/00005374/1), 567 (nr KW – BY1T/00005374/1), 555/4 (nr KW – BY1T/00001514/7), 556/2 (nr KW – BY1T/00036841/2),
552 (nr KW – BY1T/00007501/5), 554 (nr KW – BY1T/00006188/7), 536/1 (nr KW – BY1T/00012401/2), 535/6 (nr KW – BY1T/00033426/6), 538/1 (nr KW – BY1T/00005285/0),
549/2 (nr KW – BY1T/00005285/0), 548/2 (nr KW – BY1T/00004694/3), 543 (nr KW – BY1T/00029917/4), 526/3 (nr KW – BY1T/00000583/4), 614/5 (nr KW – BY1T/00028919/1),
615/2 (nr KW – BY1T/00033192/6), 412/47 (nr KW – BY1T/00037052/1), 49/3 (nr KW – BY1T/00011721/4), 45 (nr KW – BY1T/00002712/2), 44 (nr KW – BY1T/00002713/9), 43 (nr KW – BY1T/00001409/8), 41 (nr KW – BY1T/00022185/4), 40 (nr KW – BY1T/00005011/9), 38 (nr KW – BY1T/00005011/9), 35 (nr KW – brak danych), 36 (nr KW – BY1T/00005011/9), 28/1 (nr KW – BY1T/00031725/8), 28/2 (nr KW – BY1T/00005456/0), 6 (nr KW – BY1T/00005456/0),
7/2 (nr KW – BY1T/00028081/7), 4 (nr KW – BY1T/00011554/2), 522 (nr KW – BY1T/00026830/9), 557 (nr KW – BY1T/00026830/9), 523/1 (nr KW – BY1T/00026830/9), 539/2 (nr KW – BY1T/00026830/9), 526/1 (nr KW – BY1T/00027985/7), 597/2 (nr KW – BY1T/00027985/7),
614/1 (nr KW – BY1T/00027985/7), 49/4 (nr KW – BY1T/00029381/7), 56 (nr KW – BY1T/00027985/7), 8 (nr KW – BY1T/00035337/9), 30 (nr KW – BY1T/00031653/2) – obręb ewid. 0001 Bysław; 28 (nr KW – BY1T/00011554/2), 18 (nr KW – BY1T/00009215/7), 16/1 (nr KW – BY1T/00011170/6), 14/1 (nr KW – BY1T/00010336/1), 13/2 (nr KW – BY1T/00027281/2),
9 (nr KW – BY1T/00001793/6), 8/2 (nr KW – BY1T/00032837/3), 8/1 (nr KW – BY1T/00027946/2), 7 (nr KW – BY1T/00000236/7), 23 (nr KW – BY1T/00027985/7), 11 (nr KW – BY1T/00026937/9), 6/2 (nr KW – BY1T/00026937/9) – obręb ewid. 0002 Bysławek; 5/5 (nr KW – BY1T/00030044/3), 7/1 (nr KW – BY1T/00016500/4), 10 (nr KW – BY1T/00034058/2), 105/1 (nr KW – BY1T/00033592/0), 111 (nr KW – BY1T/00001299/3), 113 (nr KW – BY1T/00003298/0),
27/8-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 28-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 15-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 16-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 17-LP (nr KW – BY1T/00027382/0),
5/5-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 6/5-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 7/5-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 2/10-LP (nr KW – BY1T/00027382/0), 104/1 (nr KW – BY1T/00026883/5) – obręb ewid. 0007 Minikowo;

- gmina Cekcyn:

na działkach nr ewid.: 1325/4 (nr KW – BY1T/00008621/9), 1318/15 (nr KW – BY1T/00007308/2), 1318/14 (nr KW – BY1T/00007308/2), 6166/2 (nr KW – BY1T/00032793/2), 6166/1 (nr KW – BY1T/00013964/3), 1337 (nr KW – BY1T/00002701/2), 1321/2 (nr KW – BY1T/00032339/2),
1323/2 (nr KW – BY1T/00027963/7), 1322/1 (nr KW – BY1T/00027963/7), 1315 (nr KW – BY1T/00027963/7), 1307/1 (nr KW – BY1T/00027963/7), 1319/1 (nr KW – BY1T/00031724/1),
1331 (nr KW – BY1T/00028935/9) – obręb ewid. 0002 Cekcyn;

- gmina Gostycyn:

na działkach nr ewid.: 720/2 (nr KW – BY1T/00032830/4), 1211/6 (nr KW – BY1T/00004174/2), 1211/5 (nr KW – BY1T/00004174/2), 712/31 (nr KW – BY1T/00000552/8), 1211/1 (nr KW – BY1T/00004174/2), 720/4 (nr KW – BY1T/00028442/6), 712/1 (nr KW – BY1T/00006351/1),
690/4 (nr KW – BY1T/00032016/2), 715/1 (nr KW – BY1T/00032016/2), 713/2 (nr KW – BY1T/00027160/8), 719/1 (nr KW – BY1T/00028936/6) – obręb ewid. 0009 Piła; 6168/6 (nr KW – BY1T/00005673/7), 6169 (nr KW – BY1T/00005673/7), 6170/2 (nr KW – BY1T/00005673/7),
63 (nr KW – BY1T/00029319/2), 62 (nr KW – BY1T/00029319/2), 59/4 (nr KW – BY1T/00029319/2),
57 (nr KW – BY1T/00029319/2), 43 (nr KW – BY1T/00004916/6), 32 (nr KW – BY1T/00004912/8), 33/1 (nr KW – BY1T/00004915/9), 36/3 (nr KW – BY1T/00037151/5), 26 (nr KW – BY1T/00035004/6), 27 (nr KW – BY1T/00009631/9), 24 (nr KW – BY1T/00014303/9), 25 (nr KW – BY1T/00000810/5), 6049/1 (nr KW – BY1T/00005673/7), 60/2 (nr KW – BY1T/00027140/2),
61/2 (nr KW – BY1T/00027140/2), 58 (nr KW – BY1T/00027140/2), 56 (nr KW – BY1T/00027140/2), 4 (nr KW – BY1T/00034715/6), 34/1 (nr KW – BY1T/00027140/2), 28 (nr KW – BY1T/00027140/2) – obręb ewid. 0003 Łyskowo; 264 (nr KW – BY1T/00006937/3), 263/3 (nr KW – BY1T/00035529/2) – obręb ewid. 0008 Wielki Mędromierz;

- gmina Tuchola (obszar wiejski):

na działkach nr ewid.: 505 (nr KW – BY1T/00010873/7), 504 (nr KW – BY1T/00010873/7),
503 (nr KW – BY1T/00001982/8), 502 (nr KW – BY1T/00002629/3), 501 (nr KW – BY1T/00010383/5), 191 (nr KW – BY1T/00005964/4), 190 (nr KW – BY1T/00005873/9),
189 (nr KW – BY1T/00001366/4), 186/2 (nr KW – BY1T/00014174/5), 185/2 (nr KW – BY1T/00005076/2), 154/3 (nr KW – BY1T/00005076/2), 169/3 (nr KW – BY1T/00005076/2),
168/5 (nr KW – BY1T/00035517/5), 167/5 (nr KW – BY1T/00035517/5), 165/5 (nr KW – BY1T/00035517/5), 410 (nr KW – BY1T/00002635/8), 409 (nr KW – BY1T/00002635/8),
407 (nr KW – BY1T/00001229/2), 406 (nr KW – BY1T/00003131/2), 405 (nr KW – BY1T/00003132/9), 404 (nr KW – BY1T/00003133/6), 403 (nr KW – BY1T/00003134/3),
402 (nr KW – BY1T/00006195/9), 95 (nr KW – BY1T/00029084/5), 94 (nr KW – BY1T/00004349/0), 93/2 (nr KW – BY1T/00034838/4), 93/5 (nr KW – BY1T/00037815/8), 93/6 (nr KW – BY1T/00000642/6), 93/3 (nr KW – BY1T/00037141/2), 91/6 (nr KW – brak danych), 91/7 (nr KW – brak danych), 89/2 (nr KW – BY1T/00007865/4), 88/6 (nr KW – BY1T/00000393/5), 88/11 (nr KW – BY1T/00026755/9), 88/9 (nr KW – BY1T/00035882/4), 85/9 (nr KW – BY1T/00011852/1),
69 (nr KW – BY1T/00000665/3), 45/2 (nr KW – BY1T/00000316/2), 50 (nr KW – BY1T/00003726/0), 51 (nr KW – BY1T/00003725/3), 33 (nr KW – BY1T/00011764/7), 35/1 (nr KW – BY1T/00031727/2), 32 (nr KW – BY1T/00011764/7), 21 (nr KW – BY1T/00030526/6), 20/2 (nr KW – BY1T/00000751/3),
10 (nr KW – BY1T/00000664/6), 544 (nr KW – BY1T/00019901/6), 192 (nr KW – BY1T/00019901/6), 185/1 (nr KW – BY1T/00035900/7), 154/2 (nr KW – BY1T/00019901/6), 101/1 (nr KW – BY1T/00019901/6), 393/7 (nr KW – BY1T/00033151/7), 393/8 (nr KW – BY1T/00033150/0),
64/1 (nr KW – BY1T/00031223/9), 22/3 (nr KW – BY1T/00033349/2), 12/2 (nr KW – BY1T/00033349/2), 9/1 (nr KW – BY1T/00031660/4), 19 (nr KW – BY1T/00035067/5) – obręb ewid. 0006 Mały Mędromierz; 185/4 (nr KW – BY1T/00005240/3), 183 (nr KW – BY1T/00000299/6), 179/2 (nr KW – brak danych), 178/2 (nr KW – BY1T/00023237/1), 173/8 (nr KW – BY1T/00025033/5), 173/7 (nr KW – BY1T/00032795/6), 173/6 (nr KW – BY1T/00005095/1), 173/5 (nr KW – BY1T/00025033/5), 173/4 (nr KW – BY1T/00006907/4), 173/3 (nr KW – BY1T/00009458/2),
123/1 (nr KW – BY1T/00030399/6), 123/2 (nr KW – BY1T/00001402/9), 110/1 (nr KW – BY1T/00019205/7), 110/4 (nr KW – BY1T/00028313/3), 114 (nr KW – BY1T/00007306/8),
115/10 (nr KW – BY1T/00018322/6), 113/3 (nr KW – BY1T/00027181/1), 128 (nr KW – BY1T/00002896/5), 125 (nr KW – BY1T/00005288/1), 90/1 (nr KW – BY1T/00010114/9),
76 (nr KW – BY1T/00000537/7), 58/1 (nr KW – BY1T/00003864/9), 57 (nr KW – BY1T/00003864/9),
56 (nr KW – BY1T/00006126/5), 55 (nr KW – BY1T/00025524/4), 47/2 (nr KW – BY1T/00017037/4), 47/1 (nr KW – BY1T/00019878/5), 47/12 (nr KW – BY1T/00017037/4), 47/11 (nr KW – BY1T/00017037/4), 47/8 (nr KW – BY1T/00017037/4), 539 (nr KW – BY1T/00036250/2),
27 (nr KW – BY1T/00023681/8), 184 (nr KW – BY1T/00029985/1), 346/2 (nr KW – BY1T/00030399/6), 112/3 (nr KW – BY1T/00019903/0), 63/2 (nr KW – BY1T/00019903/0),
47/3 (nr KW – BY1T/00019878/5), 29 (nr KW – BY1T/00019878/5), 236/2 (nr KW – BY1T/00034575/2) – obręb ewid. 0001 Bladowo;

- gmina Kęsowo:

na działkach nr ewid.: 202 (nr KW – BY1T/00001213/7), 555 (nr KW – BY1T/00006312/6),
201/1 (nr KW – brak danych), 201/2 (nr KW – brak danych), 200 (nr KW – BY1T/00034359/2),
556 (nr KW – BY1T/00009660/1), 198 (nr KW – BY1T/00031618/5), 194 (nr KW – BY1T/00031590/2), 192 (nr KW – BY1T/00029567/5), 191 (nr KW – BY1T/00031589/2),
190 (nr KW – BY1T/00017225/9), 187/2 (nr KW – BY1T/00019369/4), 186 (nr KW – BY1T/00003416/4), 185 (nr KW – BY1T/00003416/4), 184 (nr KW – BY1T/00003415/7),
183 (nr KW – BY1T/00003414/0), 182/1 (nr KW – BY1T/00003413/3), 181 (nr KW – BY1T/00001213/7), 628 (nr KW – BY1T/00001212/0), 176/4 (nr KW – BY1T/00010549/7),
175/3 (nr KW – BY1T/00027379/6), 173/5 (nr KW – BY1T/00000158/6), 166/1 (nr KW – BY1T/00003235/1), 165/1 (nr KW – BY1T/00003234/4), 471/2 (nr KW – BY1T/00008167/8),
470/6 (nr KW – BY1T/00007410/0), 470/7 (nr KW – BY1T/00021803/6), 513/2 (nr KW – BY1T/00006462/2), 512 (nr KW – BY1T/00011226/4), 554 (nr KW – BY1T/00014743/5),
503 (nr KW – BY1T/00002642/0), 502/1 (nr KW – BY1T/00010391/4), 502/7 (nr KW – BY1T/00010392/1), 500/1 (nr KW – BY1T/00029961/7), 499 (nr KW – BY1T/00003825/4),
494/9 (nr KW – BY1T/00012042/7), 493 (nr KW – BY1T/00012042/7), 492 (nr KW – BY1T/00003421/2), 197 (nr KW – BY1T/00020561/0), 168 (nr KW – BY1T/00028994/0),
162 (nr KW – BY1T/00030389/3), 511 (nr KW – BY1T/00020561/0), 259/3 (nr KW – BY1T/00020561/0), 498 (nr KW – BY1T/00034144/2) – obręb ewid. 0008 Żalno;
189 (nr KW – BY1T/00009137/6), 165/1 (nr KW – BY1T/00009137/6), 139 (nr KW – BY1T/00026313/9), 138 (nr KW – BY1T/00026313/9), 102 (nr KW – BY1T/00003591/4),
96/2 (nr KW – BY1T/00018866/1), 96/3 (nr KW – BY1T/00019353/9), 94/1 (nr KW – BY1T/00009137/6), 59/1 (nr KW – BY1T/00009137/6), 188/1 (nr KW – BY1T/00023876/2),
137 (nr KW – BY1T/00028994/0), 95/1 (nr KW – BY1T/00023824/3), 93 (nr KW – BY1T/00023876/2), 57/4 (nr KW – BY1T/00032706/6), 57/3 (nr KW – BY1T/00032706/6) – obręb ewid. 0006 Piastoszyn.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Świeciu, Urzędu Gminy Bukowiec, Urzędu Gminy Lniano, Urzędu Gminy Świekatowo, Urzędu Gminy Lubiewo, Urzędu Gminy Cekcyn, Urzędu Gminy Gostycyn, Urzędu Miejskiego w Tucholi, Urzędu Gminy Kęsowo oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

 

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.15.2022.MB (Z)