Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. zmienionym Zarządzeniem nr 349/2019  z  dnia 16 października 2019 r.  i Zarządzeniem nr 400/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 88/2020 z dnia 3 marca 2020 r. powołał Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, o nazwie  Kujawsko-Pomorski Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Zespół jest organem doradczym i opiniotwórczym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie koordynowania, w ramach systemu pomocy społecznej, działań dotyczących zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu.

W skład Kujawsko-Pomorskiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele:

 1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 2. Centralnego Biura Śledczego w Bydgoszczy
 3. Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy
 4. Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 5. Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy
 6. Prokuratury Okręgowej w Toruniu
 7. Prokuratury Okręgowej we Włocławku
 8. Urzędu do Spraw Cudzoziemców – Ośrodek dla Uchodźców „Grupa” w Grupie koło Grudziądza
 9. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 10. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 11. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 12. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu
 13. Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach
 14. Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
 15. Fundacji Emic
 16. Urzędu Miasta Włocławek
 17. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
 18. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Dorota Dzięgelewska – Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia:

Biuro do spraw Obsługi Delegatury Urzędu we Włocławku

87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8.

pok. 10, 18

tel. 54 231-43-96, 54 231-42-70

e-mail:deluww@bydgoszcz.uw.gov.pl