Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2022 r. WIR.II.747.3.2.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  21 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 (zdanie pierwsze) ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz pkt II.3 i pkt II.1d) Załącznika wykazu strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dla spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, decyzję Nr 16/2022, znak: WIR.II.747.3.2.2022.EP o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji
w sektorze naftowym dla zadania pn.: ,,Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS "Solino" S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów” - zadanie 3: Modernizacja istniejących rurociągów wody przemysłowej Wójcin-Przyjma i solanki Przyjma-Janikowo.

Inwestycja lokalizowana będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu inowrocławskiego, gminy Janikowo, powiatu mogileńskiego, gmin: Dąbrowa i Mogilno oraz powiatu żnińskiego, gminy Żnin, na następujących nieruchomościach:

Powiat żniński:

gmina Żnin, obręb Wójcin, dz. nr ewid.: 102/1 (KW BY1Z/00031325/8), 47/1 (KW BY1Z/00012200/7), 102/3 (KW BY1Z/00015508/7), 47/2 (KW BY1Z/00012200/7), 96/1 (KW BY1Z/00008580/3), 97 (KW BY1Z/00020751/3), 98/2 (KW BY1Z/00009087/4), 99/1 (KW BY1Z/00009087/4), 99/2 (KW BY1Z/00005956/9), 103 (KW BY1Z/00019216/1), 104 (KW BY1Z/00002263/3), 157 (brak KW), 158/21 (KW BY1Z/00009202/7), 158/22 (KW BY1Z/00018864/1), 255 (brak KW), 218 (KW BY1Z/00022126/7), 220 (KW BY1Z/00022503/4), 219 (KW BY1Z/00011581/4), 221 (brak KW), 222 (KW BY1Z/00008127/0), 223 (KW BY1Z/00008887/5), 224 (KW BY1Z/00000206/2), 225 (KW BY1Z/00006942/5), 226 (KW BY1Z/00006066/0), 229 (KW BY1Z/00027265/8), 231 (KW BY1Z/00015508/7), 232 (KW BY1Z/00007877/5), 233/3 (KW BY1Z/00007874/4), 234 (KW BY1Z/00000204/8), 238 (KW BY1Z/00015508/7), 239 (KW BY1Z/00000204/8), 240/2 (KW BY1Z/00006065/3), 244 (KW BY1Z/00011038/3), 250 (KW BY1Z/00009623/4);

Powiat mogileński:

gmina Dąbrowa, obręb Szczepanowo, dz. nr ewid.: 95 (KW BY1M/00006113/5), 96 (KW BY1M/00006116/6), 97 (KW BY1M/00030276/2), 98/1 (KW BY1M/00028469/5), 98/2 (KW BY1M/00006117/3), 98/3 (KW BY1M/00028470/5), 17/1 (KW BY1M/00029396/9), 106 (KW BY1M/00003604/3), 105 (KW BY1M/00027230/4), 104 (KW BY1M/00003604/3), 36 (KW BY1M/00027555/8), 37/3 (KW BY1M/00013490/3), 95 (KW BY1M/00008959/1), 163 (KW BY1M/00027230/4), 62/3 (KW BY1M/00013490/3), 94 (KW BY1M/00008959/1), 64 (KW BY1M/00006081/1), 65/2 (KW BY1M/00007360/8), 65/1 (KW BY1M/00019081/5), 66/2 (KW BY1M/00006949/4), 66/1 (KW BY1M/00021098/4); obręb Szczepankowo, dz. nr ewid.: 3109 (KW BY1M/00024962/3), 92 (KW BY1M/00027773/2), 3063/6 (KW BY1M/00024962/3), 16/2 (KW BY1M/00003562/6), 18/29 (KW BY1M/00009576/9), 16/4 (KW BY1M/00032731/4), 18/18 (KW BY1M/00029304/8), 18/21 (KW BY1M/00004930/4), 18/24 (KW BY1M/00004925/6), 19/6 (KW BY1M/00033774/4), 19/5 (KW BY1M/00029996/5), 20/7 (KW BY1M/00003151/2), 22/2 (KW BY1M/00031864/8), 26/2 (KW BY1M/00027773/2), 25/2 (KW BY1M/00003561/9), 27/2 (KW BY1M/00031253/2), 30/2 (KW BY1M/00027773/2), 32 (KW BY1M/00027773/2), 34 (KW BY1M/00030005/2), 35/1 (KW BY1M/00013587/0), 37 (KW BY1M/00026701/0), 3110 (KW BY1M/00024962/3); obręb Mokre, dz. nr ewid.: 12 (KW BY1M/00027772/5), 13/4 (KW BY1M/00009459/3), 14/1 (KW BY1M/00000215/8), 15/3 (KW BY1M/00005750/5), 16 (KW BY1M/00027280/9), 17 (KW BY1M/00027772/5), 31/4 (KW BY1M/00004566/1), 32/10 (KW BY1M/00026530/0), 33/14 (KW BY1M/00016114/5), 33/3 (KW PO1G/00050316/8), 35/5 (brak KW), 57/4 (KW PO1G/00050316/8), 56/1 (KW PO1G/00050316/8), 56/2 (KW BY1M/00014736/7), 57/5 (KW BY1M/00002718/8), 58/2 (KW BY1M/00027772/5), 60/2 (KW BY1M/00001780/6), 62/5 (KW BY1M/00027772/5), 71/2 (KW BY1M/00026622/2), 9/9 (KW BY1M/00008721/4), 3 (KW BY1M/00030161/3), 32 (KW BY1M/00029324/4), 30/3 (KW BY1M/00027772/5), 34/1 (KW BY1M/00032889/6), 46/3 (KW BY1M/00027772/5), 49/1 (KW BY1M/00014741/5), 51 (KW BY1M/00027772/5), 52/1 (KW BY1M/00014741/5), 55/1 (KW BY1M/00030004/5); obręb Dąbrowa, dz. nr ewid.: 12 (KW BY1M/00033248/8), 16/2 (KW BY1M/00010023/8), 17/1 (KW BY1M/00002465/9), 27/10 (KW BY1M/00013521/0), 27/9 (KW BY1M/00011053/4), 27/11 (KW BY1M/00033248/8), 27/8 (KW BY1M/00011000/8), 27/7 (KW BY1M/00011825/7), 26/4 (KW BY1M/00002490/3), 26/3 (KW BY1M/00002490/3), 43/4 (KW BY1M/00033649/9), 44/3 (KW BY1M/00006661/1), 44/4 (KW BY1M/00007078/4), 43/5 (KW BY1M/00001270/8), 51 (KW BY1M/00031664/6), 60/10 (KW BY1M/00014373/4), 60/6 (KW BY1M/00027250/0), 63/2 (KW BY1M/00002499/6), 64/2 (KW BY1M/00002499/6), 65 (KW BY1M/00029349/5), 199 (KW BY1M/00008740/3), 200 (KW BY1M/00002300/5), 201 (KW BY1M/00033248/8), 202 (KW BY1M/00002493/4), 204 (KW BY1M/00034554/3), 205 (KW BY1M/00006562/7); obręb Parlin, dz. nr ewid.: 175/3 (KW BY1M/00034391/2), 175/5 (KW BY1M/00034377/8), 175/6 (KW BY1M/00034390/5), 175/7 (KW BY1M/00034375/4), 175/8 (KW BY1M/00034389/5), 175/9 (KW BY1M/00034408/5); obręb Sucharzewo, dz. nr ewid.: 95/1 (KW BY1M/00034382/6), 95/2 (KW BY1M/00034381/9), 94 (KW BY1M/00027229/4), 93 (KW BY1M/00027229/4), 53 (KW BY1M/00032894/4), 54 (KW BY1M/00032894/4), 52 (KW BY1M/00027229/4), 55 (KW BY1M/00032894/4), 64 (KW BY1M/00002760/7), 67 (KW BY1M/00002759/7), 78 (KW BY1M/00000313/5), 80 (KW BY1M/00032212/0), 84 (KW BY1M/00027229/4), 86/1 (KW BY1M/00013444/6), 87 (KW BY1M/00027229/4), 88/2 (KW BY1M/00002758/0), 89 (KW BY1M/00013739/1), 92 (KW BY1M/00006191/5), 114 (KW BY1M/00029516/7), 116 (KW BY1M/00029516/7), 121/2 (KW BY1M/00030270/0), 122 (KW BY1M/00002763/8), 123 (KW BY1M/00027229/4), 127/1 (KW BY1M/00030270/0), 127/2 (KW BY1M/00023652/0), 128 (KW BY1M/0002729/4), 133 (brak KW), 134 (KW BY1M/00023652/0), 135 (KW BY1M/00030110/1), 51/3 (KW BY1M/00030420/7), 51/2 (KW BY1M/00028420/0), 46 (KW BY1M/00029438/6); obręb Parlinek, dz. nr ewid.: 193/6 (KW BY1M/00030947/7), 190 (KW BY1M/00027771/8), 220 (KW BY1M/00000221/3), 186 (KW BY1M/00032724/2), 151/1 (KW BY1M/00027771/8), 149 (KW BY1M/00031085/3), 148 (KW BY1M/00007030/6), 147/1 (KW BY1M/00034521/3), 146 (brak KW), 145 (BY1M/00007032/0), 138 (KW BY1M/00027771/8), 136 (KW BY1M/00025428/5), 123 (KW BY1M00032724/2); obręb Sędowo, dz. nr ewid.: 182 (KW BY1M/00031532/2), 137/3 (KW BY1M/00022559/1), 136 (KW BY1M/00027774/9), 171 (KW BY1M/00029629/2), 127 (KW BY1M/00029629/2), 112/3 (KW BY1M/00023417/1), 112/2 (KW BY1M/00025563/3), 113/2 (KW BY1M/00000465/5), 99 (KW BY1M/00027774/9), 93 (KW BY1M/00004208/4), 90/2 (KW BY1M/00007388/0), 89/5 (KW BY1M/00018755/4), 83 (KW BY1M/00026624/6), 76/1 (KW BY1M/00033499/2), 77 (KW BY1M/00027774/9), 78/1 (KW BY1M/00032050/6), 339 (KW BY1M/00004593/9), 338 (KW BY1M/00015964/1), 337 (KW BY1M/00029518/1), 335/1 (KW BY1M/00013050/7), 320 (KW BY1M/00027774/9), 290 (BY1M/00014320/8), 342 (KW BY1M/00027969/3), 293 (KW BY1M/00027774/9), 287/3 (KW BY1M/00023155/6), 281/2 (KW BY1M/00010048/9), 281/1 (KW BY1M/00010048/9), 282 (KW BY1M/00010047/2), 242/1 (KW BY1M/00027774/9), 241 (KW BY1M/00004201/5), 297 (KW BY1M/00027774/9), 347 (KW BY1M/00029496/0), 298 (KW BY1M/00027774/9), 216 (KW BY1M/00009029/0), 215 (KW BY1M/00009027/6), 214 (KW BY1M/00029782/2), 213 (KW BY1M/00029782/2), 212 (KW BY1M/00029782/2);

gmina Mogilno, obręb Chałupska, dz. nr ewid.: 65 (KW BY1M/00030518/1), 64 (KW BY1M/00027355/6), 63 (KW BY1M/00030696/2), 16 (KW BY1M/00019049/9), 2 (KW BY1M/00029147/9), 3039/12 (brak KW); obręb Wieniec, dz. nr ewid.: 141/25 (KW BY1M/00029002/1), 142 (KW BY1M/00030018/6), 166/1 (KW BY1M/00025973/0), 159 (KW BY1M/00031683/5), 141/30 (KW BY1M/00030621/6), 141/21 (KW BY1M/00024191/7), 141/27 (KW BY1M/00024191/7), 141/28 (KW BY1M/00024191/7), 135/2 (KW BY1M/00030018/6), 91/2 (KW BY1M/00029100/8), 3070/7 (KW BY1M/00024828/2), 65/1 (KW BY1M/00027943/5), 3080/1 (KW BY1M/00024828/2), 11/2 (KW BY1M/00030018/6, 209 (KW BY1M/00028605/1); obręb Mielenko, dz. nr ewid.: 188/4 (KW BY1M/00025200/1), 187/16 (KW BY1M/00034702/6), 186/1 (KW BY1M/00003123/7), 186/2 (KW BY1M/00026734/0), 186/3 (KW BY1M/00003123/7), 185/2 (KW BY1M/00030779/8), 193 (KW BY1M/00025082/7), 194/1 (KW BY1M/00006805/3), 166/4 (KW BY1M/00029250/4), 196 (KW BY1M/00003125/1), 197 (KW BY1M/00003124/4), 199 (KW BY1M/00007229/8), 200 (KW BY1M/00007723/1), 201 (KW BY1M/00007307/9), 166/3 (KW BY1M/00029515/0), 110/2 (KW BY1M/00034708/8), 171/1 (KW BY1M/00030099/7), 114/4 (KW BY1M/00022616/9), 114/5 (KW BY1M/00003133/0), 114/2 (KW BY1M/00019572/4), 110/1 (KW BY1M/00029250/4), 114/1 (KW BY1M/00006168/5), 3103/22 (KW BY1M/00024830/9); obręb Palędzie Dolne, dz. nr ewid.: 29 (KW BY1M/00003104/8), 31 (KW BY1M/00003077/9), 33 (KW BY1M/00000389/8), 43 (KW BY1M/00035408/2), 35/1 (KW BY1M/00031721/4), 37 (KW BY1M/00035408/2), 45 (KW BY1M/00030309/3), 52 (KW BY1M/00035408/2), 44 (KW BY1M/00013351/7), 54/1 (KW BY1M/00003077/9), 15 (KW BY1M/00030460/9), 168 (KW BY1M/00000543/6), 27/1 (KW BY1M/00029506/4), 25/1 (KW BY1M/00029506/4), 131/1 (KW BY1M/00031416/3), 131/5 (KW BY1M/00017072/5), 131/6 (KW BY1M/00031837/0), 132 (KW BY1M/00009893/7), 133/3 (KW BY1M/00009892/0), 133/4 (KW BY1M/00014043/2), 134/1 (KW BY1M/00003077/9), 134/2 (KW BY1M/00013352/4);

Powiat inowrocławski:

gmina Janikowo, obręb Kołodziejewo, dz. nr ewid.: 82 (KW BY1I/00017391/3), 83/1 (KW BY1I/00032795/6), 84 (brak KW), 85 (KW BY1I/00017391/3), 86 (KW BY1I/00051670/3), 87 (KW BY1I/00016897/3), 91 (KW BY1I/00016834/4), 90 (KW BY1I/00016813/1), 63 (KW BY1I/00057530/2), 56 (KW BY1I/00017197/3), 61/3 (KW BY1I/00079385/0), 62 (KW BY1I/00017197/3), 105 (KW BY1I/00016945/5), 98 (brak KW), 106/2 (KW BY1I/00016946/2), 99 (KW BY1I/00051868/8), 101 (KW BY1I/00026355/5), 102 (KW BY1I/00018489/4), 100 (KW BY1I/00017296/7), 51 (KW BY1I/00018488/7), 104 (KW BY1I/00026355/5); obręb Pałuczyna, dz. nr ewid.: 23 (KW BY1I/00017221/1), 116 (KW BY1I/00017465/3), 26 (KW BY1I/00017536/2), 22 (KW BY1I/00026362/7), 28 (KW BY1I/00026362/7), 27 (KW BY1I/00017536/2), 14 (KW BY1I/00026362/7), 15 (KW BY1I/00080850/1), 16 (KW BY1I/00057982/5), 10 (KW BY1I/00079382/9), 13 (KW BY1I/00057982/5); obręb Trląg,
dz. nr ewid.: 21/1 (KW BY1I/00082328/7), 21/2 (KW BY1I/00016814/8); obręb Broniewice,
dz. nr ewid.: 64 (KW BY1I/00017003/7), 65 (KW BY1I/00026354/8), 66 (KW BY1I/00048329/4), 67 (KW BY1I/00017013/0), 68 (KW BY1I/00016996/7), 69 KW BY1I/00016994/3), 70/1 (KW BY1I/00017006/8), 70/2 (KW BY1I/00017495/2), 71/1 (KW BY1I/00071265/7), 71/4 (KW BY1I/00073412/7), 72 (KW BY1I/00016998/1), 74/5 (KW BY1I/00017270/9, 74/22 (KW BY1I/00081001/2), 75/8 (KW BY1I/00050984/0), 28 (KW BY1I/00070320/4), 77/12 (KW BY1I/00070320/4), 77/11 (KW BY1I/00070320/4), 77/3 (brak KW), 77/2 (KW BY1I/00017173/9), 77/10 (KW BY1I/00017284/0), 44/4 (KW BY1I/00040227/3), 80/6 (KW BY1I/00069815/1); obręb 0004 Janikowo, dz. nr ewid.: 95 (KW BY1I/00041879/5), 94/2 (KW BY1I/00012764/4), 86/5 (KW BY1I/00080540/5), 93 (KW BY1I/00012764/4), 89 (KW BY1I/00080540/5), 22/1 (KW BY1I/00084523/8), 86/2 (KW BY1I/00032391/4), 22/8 (KW BY1I/00003451/1), 11/2 (KW BY1I/00069019/1), 85 (KW BY1I/00006146/1), 84/1 (KW BY1I/00046682/2), 4 (KW BY1I/00046682/2), 1 (brak KW),
2 (KW BY1I/00012426/3); obręb 0003 Janikowo, dz. nr ewid.: 4 (KW BY1I/00042529/4), 2/41 (KW BY1I/00050890/4), 329/22 (KW BY1I/00083594/9), 329/23 (KW BY1I/00010861/0), 2/25 (KW BY1I/00085709/3), 2/2 (KW BY1I/00085709/3); obręb 0002 Janikowo, dz. nr ewid.: 151/3 (KW BY1I/00043076/0), 149/4 (KW BY1I/00023280/7), 149/16 (KW BY1I/00042529/4), 84/2 (KW BY1I/00027578/1), 84/1 (KW BY1I/00041341/5), 83/38 (KW BY1I/00041342/2), 5/5 (KW BY1I/00041342/2), 5/20 (KW BY1I/00010860/3), 5/21 (KW BY1I/00010860/3), 2/12 (KW BY1I/00010860/3), 2/6 (KW BY1I/00053498/7); obręb 0001 Janikowo, dz. nr ewid.: 32 (KW BY1I/00026358/6), 31/1 (KW BY1I/00039318/8), 31/2 (KW BY1I/00039324/3), 23 (KW BY1I/00026358/6), 29/2 (KW BY1I/00068768/9), 22/19 (KW BY1I/00068768/9), 22/21 (KW BY1I/00071520/3), 30 (KW BY1I/00026358/6); obręb 0008 Janikowo, dz. nr ewid.: 1/17 (KW BY1I/00048149/8), 1/61 (KW BY1I/00001397/0), 1/60 (KW BY1I/00001397/0), 1/96 (KW BY1I/00001397/0), 1/63 (KW BY1I/00001397/0).

Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 35 ust. 1 ustawy).

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy, Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wnioskodawcy oraz zawiadamia pozostałe strony o jej wydaniu, w drodze obwieszczenia, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację tej inwestycji, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się  w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,                 

 ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;

  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 496;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw- kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i-rolnictwa.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 35 ust. 2 i art. 3 ust. 3 ustawy), które powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (at. 35 ust3 ustawy).

            W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z art. 49 K.p.a.,  zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, urzędów gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.3.2.2022.EP