Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program Wieloletni Senior+ na lata 2021-2025 - Edycja 2023

Informacja dotycząca realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2021-2025, Edycja 2023

 

 

      Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje, iż w dniu 21 listopada 2022 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikował na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronie www.senior.gov.pl Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025, edycja 2023. Podmioty uprawnione mogą składać wnioski w Generatorze Obsługi Dotacji  https://das.mrips.gov.pl/ począwszy od 21 listopada 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. do godziny 16.00.

      Jednocześnie informuje się, iż oferta musi być podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowania przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami.

 

DOCXOgłoszenie_o_konkursie.DOCX Senior Edycja 2023.DOCX (96,08KB)

PDF1_Uchwała_RM_nr_191.pdf senior Edcyja 2023.pdf (1,31MB)
DOC2_Wzór_oferty_moduł_1_2021_2025-1.DOC (127,50KB)
DOC3_Wzór_oferty_moduł_2.DOC (106,50KB)
DOCX4_Program_inwestycyjny.DOCX (19,44KB)
DOC5_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.DOC (36,00KB)
DOCX7_Ramowy_wzór_umowy_o_partnerstwo.DOCX (23,94KB)
DOC8_Karta_oceny_moduł_1.DOC (89,00KB)
DOC9_Karta_oceny_moduł_2.DOC (96,50KB)
DOC10_Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego_moduł_1.DOC (102,50KB)
DOC11_Sprawozdanie_z_wykonania_zadania_publicznego_moduł_2.DOC (105,50KB)
DOC12_Sprawozdanie_z_trwałości_realizacji_wykonania_zadania_publicznego.DOC (42,00KB)
 

DOCporozumienie na Moduł I Edycja 2023.doc - zaakceptowane przez radcę.doc (162,50KB)
DOCporozumienie na moduł II Edycja 2023.doc - zaakceptowane przez radcę.doc (167,50KB)

 

DOCXInformacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca ofert odrzuconych – konkurs ofert Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023 (14,11KB)