Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

                   
  W związku z realizowanym Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanym z Funduszu Solidarnościowego w dniu  13 grudnia 2022 r. została ogłoszona przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Lista rekomendowanych wniosków Wojewodów na środki fiannsowe z Programu "Opieka wytchnieniowa"-edycja 2023.
  Kwota środków z Funduszu Solidarnościowego przyznana dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła ogółem 8.586.107,71 zł, w tym dla gmin/powiatów -                            8.544.223,56 zł, z tego na koszty realizacji zadania 8.377.197,07 zł oraz na koszty obsługi zadania 167.026,49 zł. Kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację działań w ramach Programu wynosi 77% złożonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zapotrzebowania na 2023 r.
  Gmina/powiat w terminie do dnia 20 grudnia 2022 r. winna złożyć do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: oświadczenie o przyjęciu lub rezygnacji ze środków przyznanych w ramach Programu "Opieka wytcxhnieniowa"-edycja 2023 oraz w związku z przyznaniemn niższej kwoty z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w 2023 r. - aktualizacji wniosku gminy/powiatu.
  W przypadku rezygnacji przez gminę/powiat z przyjęcia środków z Funduszu Solidarnościowego środki zostaną rozdysponowane na inne gminy/powiaty, przy czym jako kryterium podziału dodatkowych środków zostanie przyjęta liczba osób niepełnosprawnych planowana do objęcia wsparciem w 2023 r. w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"  wykazana w pierwotnym wniosku jednostki.
  Podział środków na jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację w 2023 r. Programu "Opieka wytchnieniowa" 
Lp.  Gmina/Powiat OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. W FORMIE POBYTU DZIENNEGO                             z tego:  OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. W FORMIE POBYTU CAŁODOBOWEGO    z tego: OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023 r. OGÓŁEM PRZYZNANE ŚRODKI NA KOSZTY OBSŁUGI ZADANIA w 2023 r.
Środki finansowe na realizację usług w formie pobytu dziennego Koszt obsługi realizacji usług w formie pobytu dziennego  Środki finansowe na realizację usług w formie pobytu całodobowego Koszt obsługi realizacji usług w formie pobytu całodobowego
1 Bydgoszcz M 150 794,00 147 840,00 2 954,00 615 676,00 603 680,00 11 996,00 751 520,00 14 950,00
2 Grudziądz M 226 191,00 221 760,00 4 431,00 0,00 0,00 0,00 221 760,00 4 431,00
3 Toruń M 1 130 954,00 1 108 800,00 22 154,00 0,00 0,00 0,00 1 108 800,00 22 154,00
4 Włocławek M 837 848,00 821 436,00 16 412,00 32 983,00 32 340,00 643,00 853 776,00 17 055,00
5 Kcynia 45 238,00 44 352,00 886,00 35 182,00 34 496,00 686,00 78 848,00 1 572,00
6 Mogilno 173 413,00 170 016,00 3 397,00 0,00 0,00 0,00 170 016,00 3 397,00
7 Mrocza 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
8 Nakło n. Not 0,00 0,00 0,00 30 584,67 29 988,67 596,00 29 988,67 596,00
9 Nowe 3 770,00 3 696,00 74,00 0,00 0,00 0,00 3 696,00 74,00
10 Pakość 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
11 Sępólno Krajeńskie 90 476,00 88 704,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 88 704,00 1 772,00
12 Świecie 120 635,00 118 272,00 2 363,00 0,00 0,00 0,00 118 272,00 2 363,00
13 Żnin 0,00 0,00 0,00 47 825,00 46 893,00 932,00 46 893,00 932,00
14 Dąbrowa Chełmińska 60 318,00 59 136,00 1 182,00 0,00 0,00 0,00 59 136,00 1 182,00
15 Dobrcz 15 079,00 14 784,00 295,00 0,00 0,00 0,00 14 784,00 295,00
16 Cekcyn 60 318,00 59 136,00 1 182,00 9 895,00 9 702,00 193,00 68 838,00 1 375,00
17 Nowa Wieś Wielka 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
18 Osielsko 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
19 Rogowo k. Żnina 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
20 Aleksandrów Kuj M 30 159,00 29 568,00 591,00 0,00 0,00 0,00 29 568,00 591,00
21 Sicienko 75 389,61 73 912,61 1 477,00 0,00 0,00 0,00 73 912,61 1 477,00
22 Rypin M 154 564,00 151 536,00 3 028,00 0,00 0,00 0,00 151 536,00 3 028,00
23 Brześć kujawski 0,00 0,00 0,00 65 966,00 64 680,00 1 286,00 64 680,00 1 286,00
24 Aleksandrów Kuj G 22 619,00 22 176,00 443,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 443,00
25 Koneck 22 619,00 22 176,00 443,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 443,00
26 Kikół 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
27 Wielgie 74 642,80 73 180,80 1 462,00 0,00 0,00 0,00 73 180,80 1 462,00
28 Włocławek G 15 079,00 14 784,00 295,00 0,00 0,00 0,00 14 784,00 295,00
29 Zbójno 37 698,00 36 960,00 738,00 0,00 0,00 0,00 36 960,00 738,00
30 Brodnica M 527 778,00 517 440,00 10 338,00 609 080,00 597 212,00 11 868,00 1 114 652,00 22 206,00
31 Chełmża M 98 016,00 96 096,00 1 920,00 0,00 0,00 0,00 96 096,00 1 920,00
32 Golub-Dobrzyń M 62 831,00 61 600,00 1 231,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 1 231,00
33 Jabłonowo Pomorskie 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
34 Kowalewo Pomorskie 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
35 Łubianka 0,00 0,00 0,00 26 386,00 25 872,00 514,00 25 872,00 514,00
36 Łasin 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
37 Radzyń Chełmiński  22 619,00 22 176,00 443,00 0,00 0,00 0,00 22 176,00 443,00
38 Brzozie 45 238,00 44 352,00 886,00 0,00 0,00 0,00 44 352,00 886,00
39 Chełmża G 150 794,00 147 840,00 2 954,00 0,00 0,00 0,00 147 840,00 2 954,00
40 Lubicz 90 476,00 88 704,00 1 772,00 0,00 0,00 0,00 88 704,00 1 772,00
41 Obrowo 52 778,00 51 744,00 1 034,00 0,00 0,00 0,00 51 744,00 1 034,00
42 Rogóźno 113 095,00 110 880,00 2 215,00 0,00 0,00 0,00 110 880,00 2 215,00
43 Wielka Nieszawka 37 698,00 36 960,00 738,00 13 193,00 12 936,00 257,00 49 896,00 995,00
44 Zławieś Wielka 30 159,00 29 568,00 591,00 8 795,00 8 624,00 171,00 38 192,00 762,00
45 powiat lipnowski 0,00 0,00 0,00 1 539 194,49 1 509 200,00 29 994,49 1 509 200,00 29 994,49
46 powiat brodnicki 0,00 0,00 0,00 164 912,00 161 700,00 3 212,00 161 700,00 3 212,00
47 powiat golubsko-dobrzyński 0,00 0,00 0,00 131 932,00 129 360,00 2 572,00 129 360,00 2 572,00
    5 212 619,41 5 110 513,41 102 106,00 3 331 604,16 3 266 683,67 64 920,49 8 377 197,07 167 026,49