Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 r. WIR.II.747.1.3.2022.JS

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  15 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 273)

zawiadamia się,

że dnia 15 grudnia 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.1.3.2022.JS)   o sprostowaniu  oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 13/2022, znak: WIR.II.747.1.3.2022.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa stacji 220/110 kV Toruń Elana wraz z infrastrukturą oraz robotami budowlanymi dotyczącymi wprowadzeń linii elektroenergetycznej 110 kV relacji EC Grębocin I – Toruń Elana tor A i tor B i linii elektroenergetycznych 220 kV relacji Grudziądz Węgrowo – Toruń Elana oraz Włocławek Azoty – Toruń Elana”.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu w godzinach 800 – 1400.

 

Na wymienione powyżej postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

 

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu 52 34 97 400, 52 34 97 483;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i rolnictwa.                                

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

(dot. sprawy znak: WIR.II.747.1.3.2022.JS)                              

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa