Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2022 r. WIR.II.746.1.36.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2022 r., znak: UP/SOIZ/4004/1630/22;

- Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r., znak: DOP-WUDI.483.28.2022.2.MŁ;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/TZ/2022 z dnia 22 listopada
2022 r., znak: ZKPPT.7637.343.2022;

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r. znak: WAB.I.6724.3.61.2022. MO;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr ewid. 20/13, obręb 0382 Bydgoszcz Miasto, gmina Miasto Bydgoszcz”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.36.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa