Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STAROSTA TORUŃSKI reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 ze zm.), Starosta Toruński reprezentujący Skarb Państwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A do końca 2025 r.

Lp

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. nieruch.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Czynsz dzierżawny

Przeznaczenie do dzierżawy

 

1

TO1T/00013246/0

Nieruchomość położona w obrębie Pędzewo, gm. Zławieś Wielka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 177

0,2800 ha

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 177 stanowi tereny rolne, położona jest w miejscowości Pędzewo i przylega do drogi gminnej.

 

 

Dzierżawie będzie podlegać część nieruchomość o powierzchni 820 m2.

 

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zławieś Wielka zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IX/47/2011   z dn. 19.10.2011 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze ozn jako M.AG tj. obszar mieszkaniowy z aktywnością gospodarczą

Dzierżawa nastąpi niezwłocznie po okresie niezbędnym na wywieszenie wykazu.

18 720,00 zł netto (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) plus ewentualna stawka VAT obowiązująca w dniu zawarcia umowy

Nieruchomość przeznaczona do zawarcia umowy dzierżawy ze spółką Orange Polska S.A. do końca 2025 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 8 grudnia 2022 r. do dnia 29 grudnia 2022 r.