Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.

Termin udostępnienia: 5.12.2022 r. – 19.12.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 90/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.14.4.2022.MB dot. budowy rurociągu ropy naftowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego do Stacji Pomp Rypin wraz ze Stacją Pomp Rypin, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.

 

                Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: Usunięto 20.12.2022 r.