Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 5 grudnia 2022 r. WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 5 grudnia 2022 r. na rzecz inwestora: PERN Spółka Akcyjna, reprezentowanego przez pełnomocnika, decyzji nr 90/2022 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

Budowa rurociągu ropy naftowej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na odcinku od granicy woj. kujawsko-pomorskiego do Stacji Pomp Rypin wraz ze Stacją Pomp Rypin, w ramach realizacji strategicznej inwestycji pod nazwą „Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”
,
na następujących nieruchomościach:

 

Powiat rypiński:

- gmina Rogowo:

na działkach nr ewid: 145 (nr KW – WL1Y/00011198/0), 146 (nr KW – WL1Y/00030960/2), 147 (nr KW – brak danych), 148 (nr KW – WY1L/00012038/8), 151 (nr KW – WL1Y/00026103/6), 206 (nr KW – WL1Y/00025992/7), 246/3 (nr KW – WL1Y/00031560/5), 246/4 (nr KW – WL1Y/00032913/2), 249 (nr KW – brak danych), 250/2 (nr KW – WL1Y/00028294/5), 256/2 (nr KW – WL1Y/00006606/6), 256/3 (nr KW – WL1Y/00007870/4), 258/1 (nr KW – WL1Y/00018163/5), 258/2 (nr KW – WL1Y/00005404/3), 259/2 (nr KW – WL1Y/00006881/7), 260/1 (nr KW – WL1Y/00006881/7), 273/2 (nr KW – WL1Y/00013664/2), 278/2 (nr KW – brak danych), 279/4 (nr KW – WL1Y/00008898/3), 280/1 (nr KW – brak danych), 281/2 (nr KW – WL1Y/00017974/6), 282/2 (nr KW – WL1Y/00010866/7), 283/1 (nr KW – WL1Y/00030213/1), 283/2 (nr KW – WL1Y/00011198/0), 284/1 (nr KW – WL1Y/00030960/2), 284/2 (nr KW – WL1Y/00030960/2), 289 (nr KW – brak danych),
290/1 (nr KW – WL1Y/00007870/4), 290/2 (nr KW – WL1Y/00006606/6), 291 (nr KW – WL1Y/00006881/7), 294 (nr KW – WL1Y/00011465/3), 3056/7 (nr KW – WL1Y/00020757/3), 3114 (nr KW – WL1Y/00020757/3) – obręb ewid. 0005 Czumsk Duży; 105/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 106/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 109/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 113/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 114/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 114/2 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 221/1 (nr KW – WL1Y/00030842/9), 221/2 (nr KW – WL1Y/00028496/1), 222/2 (nr KW – WL1Y/00018566/0), 223/2 (nr KW – WL1Y/00018050/0), 225/2 (nr KW – WL1Y/00005767/5), 226/1 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 226/2 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 227/2 (nr KW – WL1Y/00015309/0), 228/2 (nr KW – WL1Y/00019389/2), 229/2 (nr KW – WL1Y/00013113/5), 230/2 (nr KW – WL1Y/00007455/9), 231/2 (nr KW – WL1Y/00011223/8), 232 (nr KW – brak danych), 
233/2 (nr KW – WL1Y/00012038/8), 234/2 (nr KW – WL1Y/00030766/2), 235/2 (nr KW – WL1Y/00030766/2), 236/2 (nr KW – WL1Y/00013741/6), 237/2 (nr KW – WL1Y/00014874/4), 238/1 (nr KW – WL1Y/00030842/9), 238/2 (nr KW – WL1Y/00028496/1), 252 (nr KW – WL1Y/00012288/5), 268 (nr KW – brak danych),
58 (nr KW – WL1Y/00031956/8), 59 (nr KW – WL1Y/00015309/0) – obręb ewid. 0014 Narty; 123/5 (nr KW – brak danych), 123/7 (nr KW – brak danych), 124/1 (nr KW – brak danych), 14/2 (nr KW – brak danych), 156/2 (nr KW – WL1Y/00008852/9), 157/2 (nr KW – WL1Y/00008852/9), 158 (nr KW – brak danych), 159 (nr KW – WL1Y/00008852/9),
160/1 (nr KW – brak danych), 161 (nr KW – WL1Y/00008852/9), 162/1 (nr KW – WL1Y/00014568/6), 164/2 (nr KW – WL1Y/00013842/4), 165 (nr KW – WL1Y/00009943/1), 166 (nr KW – brak danych), 168 (nr KW – WL1Y/00019588/7), 198 (nr KW – WL1Y/00013767/4), 218 (nr KW – WL1Y/00006575/9), 219/2 (nr KW – brak danych),
220/2 (nr KW – brak danych), 221 (nr KW – WL1Y/00016294/8), 222 (nr KW – WL1Y/00005404/3), 254 (nr KW – WL1Y/00025992/7), 265/2 (nr KW – WL1Y/00014568/6), 268/2 (nr KW – WL1Y/00014566/2), 271/1 (nr KW – brak danych), 271/2 (nr KW – WL1Y/00014569/3), 272/1 (nr KW – brak danych), 272/2 (nr KW – WL1Y/00014569/3), 277/1 (nr KW – brak danych), 277/2 (nr KW – WL1Y/00014566/2), 279 (nr KW – WL1Y/00014567/9), 283/1 (nr KW – WL1Y/00018718/1), 283/2 (nr KW – WL1Y/00014567/9), 285 (nr KW – WL1Y/00014567/9) – obręb ewid. 0025 Szczerby;

 

- gmina Rypin:

na działkach nr ewid: 3018/4 (nr KW – WL1Y/00013768/1), 3018/6 (nr KW – WL1Y/00013768/1), 51/13 (nr KW – brak danych), 52/8 (nr KW – brak danych), 52/5 (nr KW – WL1Y/00030573/2), 52/6 (nr KW – WL1Y/00018740/4), 53 (nr KW – WL1Y/00017527/8), 55 (nr KW – WL1Y/00030388/8), 59 (nr KW – brak danych), 60/1 (nr KW – WL1Y/00008622/8), 61 (nr KW – WL1Y/00007867/0), 62/1 (nr KW – WL1Y/00013330/2) – obręb ewid. 0017 Puszcza Miejska; 1 (nr KW – WL1Y/00031414/7), 100/1 (nr KW – WL1Y/00030056/2), 100/2 (nr KW – WL1Y/00013400/4), 101/3 (nr KW – WL1Y/00006538/8), 102/3 (nr KW – WL1Y/00029337/6), 103/4 (nr KW – WL1Y/00013557/9), 144 (nr KW – brak danych), 145/4 (nr KW – WL1Y/00009344/2),
145/5 (nr KW – WL1Y/00009344/3), 146/1 (nr KW – brak danych), 146/2 (nr KW – WL1Y/00006538/8), 147/1 (nr KW – brak danych), 147/2 (nr KW – brak danych),
148/1 (nr KW – WL1Y/00006538/8), 148/2 (nr KW –WL1Y/00006538/8), 15/6 (nr KW – WL1Y/00006570/4), 156 (nr KW – brak danych), 157/4 (nr KW – WL1Y/00009344/2),
157/5 (nr KW – WL1Y/00009344/2), 158/1 (nr KW – brak danych), 158/2 (nr KW – WL1Y/00006538/8), 159/1 (nr KW – brak danych), 159/2 (nr KW – WL1Y/00006538/8), 167/4 (nr KW – WL1Y/00005615/5), 167/7 (nr KW – WL1Y/00013401/1), 168/5 (nr KW – WL1Y/00029556/7), 168/8 (nr KW – WL1Y/00015015/2), 169/2 (nr KW – WL1Y/00009488/3), 170/2 (nr KW – WL1Y/00007861/8), 171/4 (nr KW – WL1Y/00014075/3), 171/6 (nr KW – WY1L/00016625/8), 172/2 (nr KW – WL1Y/00014074/6), 18/3 (nr KW – WL1Y/00026015/2), 20 (nr KW – WL1Y/00025990/3), 204/2 (nr KW – WL1Y/00013409/7), 205/2 (nr KW – WL1Y/00019019/8), 206/2 (nr KW – WL1Y/00013414/5), 208 (nr KW – brak danych), 21/2 (nr KW – WL1Y/00017374/0),
22 (nr KW – brak danych), 24 (nr KW – brak danych), 240/2 (nr KW – brak danych),
25/2 (nr KW – WL1Y/00013395/5), 26 (nr KW – WL1Y/00013396/2), 27/2 (nr KW – WL1Y/00004584/1), 28/2 (nr KW – WL1Y/00019744/9), 3020/2 (nr KW – WL1Y/00013923/6), 3020/5 (nr KW – brak danych), 3020/6 (nr KW – WL1Y/00013923/6), 3020/8 (nr KW – WL1Y/00013923/6), 32/1 (nr KW – WL1Y/00030056/2), 32/4 (nr KW – brak danych), 32/3 (nr KW – brak danych), 33/2 (nr KW – brak danych), 33/1 (nr KW – brak danych), 34/2 (nr KW – brak danych), 34/3 (nr KW – brak danych), 34/1 (nr KW – brak danych), 35 (nr KW – WL1Y/00011772/8), 36/4 (nr KW – WL1Y/00031232/7), 40 (nr KW – WL1Y/00032536/5), 88/11 (nr KW – brak danych), 97 (nr KW – WL1Y/00031232/7),
98/4 (nr KW – WL1Y/00013400/4), 99 (nr KW – brak danych) – obręb ewid. 0018 Puszcza Rządowa.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.4.2022.MB (D)