Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.27.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/667/2022 z dnia 28 października 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.15.46.22.TZ;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 25 października 2022 r., znak: ZDP-T/ 1795/2022;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/TZ/2022 z dnia 2 listopada 2022 r., znak: ZKPPT.7637.314.2022;

- Starostę Inowrocławskiego z dnia 25 października 2022  r., znak: AB.673.151.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa trzytorowej linii kablowej SN wraz z linią światłowodową i infrastrukturą techniczną dla zasilenia farmy fotowoltaicznej, zlokalizowanej na działce nr ewid. 279 w obrębie Kościelec oraz działce nr ewid. 12/8 w obrębie Dziarnowo, prowadzone do istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Inowrocław Rąbinek zlokalizowanej w gminie Inowrocław (miasto), na działkach nr ewid. 12/1, 16 i 19, obręb Dziarnowo, gmina Pakość, działce nr ewid. 13/2, obręb Batkowo, gmina Inowrocław oraz na działce nr ewid. 11/1, arkusz 16, obręb 0002 Inowrocław, gmina Inowrocław Miasto”.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.27.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa