Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.

Termin udostępnienia: 16.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 85/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.12.13.2022.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa gazociągu DN400, MOP 8,4 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa stacji gazowej, rozbudowa zespołu zaporowo-upustowego Otorowo wraz z drogą dojazdową oraz rozbiórka instalacji przeciwpożarowej wraz z hydrantem dn80 w ramach inwestycji pn.: Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni S.A. Etap I”.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 01.12.2022 r.