Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2022 r. WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1b i 1c w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Likwidacja wypłycenia odcinka gazociągu w/c dn250 relacji Turznice-Grudziądz” w zakresie:

- budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia o długości ok. 440 m

- rozbiórki istniejącej sieci gazowej w miejscach włączeń projektowanego gazociągu
do istniejącej sieci
,

na następujących nieruchomościach:

 

Powiat grudziądzki:

- gmina Grudziądz:

na działkach nr ewid.: 33/31 (nr KW – TO1U/00017886/7), 35/1 (nr KW – TO1U/00002922/4), 33/35 (nr KW –TO1U/00011820/5), 36 (nr KW – TO1U/00029871/6), 33/5 (nr KW –TO1U/00002908/0) – obręb ewid. 0014 Pieńki Królewskie;

 

Miasto Grudziądz:

na działkach nr ewid.: 23/24 (nr KW – TO1U/00053025/8), 35 (nr KW – TO1U/00048250/6),  26/8 (nr KW – TO1U/00020909/9), 24/106 (nr KW – TO1U/00018907/8), 24/77 (nr KW –TO1U/00049462/2), 27/18 (nr KW – TO1U/00021552/8), 25/4 (nr KW –  TO1U/00024447/0), 26/6 (nr KW – TO1U/00042242/5), 24/99 (nr KW – TO1U/00042594/7), 24/100 (nr KW – TO1U/00042594/7), 31 (nr KW – TO1U/00049550/6), 23/23 (nr KW – TO1U/00049550/6), 27/13 (nr KW – TO1U/00049550/6), 27/19 (nr KW – TO1U/00021552/8), 24/78 (nr KW – TO1U/00053026/5) – obręb ewid. 0138 M. Grudziądz.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 132, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@ bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 11:00 – 14:00, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Grudziądz, Urzędu Miasta Grudziądza oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, iż w przypadku gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi:

  1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu,
  2. przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania przez tut. organ bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

 

        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.12.14.2022.MB (Z)