Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 listopada 2022 r. WIR.II.746.1.28.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 listopada 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/630/2022 z dnia 4 października 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.50.4.22.TZ;

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie z dnia 6 października 2022 r., znak: ZDW.RDW.6.12.509.78.22;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/TZ/2022 z dnia 12 października 2022 r., znak: ZKPPT.7637.287.2022;

- Starostę Świeckiego z dnia 7 października 2022  r., znak: BOŚ.673.W.1816.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenach gminy Warlubie, na działce nr ewid. 250, obręb 0018 Warlubie, gmina Warlubie”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.28.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa