Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.746.1.29.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/631/2022 z dnia 4 października 2022 r., znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.10.2.22.TZ;

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 października
2022 r., znak: WST.612.1.446.2022.AM;

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/TZ/2022 z dnia 12 października 2022 r., znak: ZKPPT.7637.286.2022;

- Starostę Świeckiego z dnia 7 października 2022  r., znak: BOŚ.673.Dr.1817.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 5/13, obręb 0006 Grupa Plac oraz nr ewid. 316/4, obręb 0009 Mniszek, gmina Dragacz”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.29.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa