Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 131 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, 1a i 2 w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.),

zawiadamia się,

że za pośrednictwem tut. Organu zostało wniesione zażalenie na postanowienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2022 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji 5/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: WIR.II.747.2.1.2022.DK o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu Świecie-Bydgoszcz Łęgnowo-Janikowo-Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw  kujawsko-pomorskiego”. 

Zażalenie wraz z aktami sprawy zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Ministra Rozwoju i Technologii.

Strony postępowania zakończonego wydaniem postanowienia mogą zapoznać się
z treścią zażalenia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349 7400; 52 349 7523
lub drogą elektroniczną - adres: , zgodnie z zasadami obsługi klienta
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz urzędów gmin właściwych pod względem lokalizacji inwestycji, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją zawiadomienie o wniesieniu zażalenia od postanowienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.1.2022.DK