Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r.

Termin udostępnienia: 24.10.2022 r. – 7.11.2022 r.

 

            Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 83/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.12.10.2022.MB dot. zamierzenia budowlanego pn.: Budowa gazociągu w/c DN350, MOP 8,4MPa wraz z gazociągiem odgałęźnym DN150 oraz budowa zespołu zaporowo-upustowego odgałęźnego DN350/250 (do Zakładów Ciech) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka istniejącego gazociągu w/c DN100 na wyznaczonych odcinkach w ramach inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Świecie – Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna wysokiego ciśnienia Etap I – Odcinek gazociągu od projektowanej stacji gazowej w Kruszwicy do projektowanego zespołu odgałęźnego DN350/250 (odgałęzienie do Zakładów Ciech) wraz z zespołem odgałęźnym.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Zał.: usunięto 08.11.2022 r.