Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie z dnia 04 Listopada 2020r. o wydanych postanowieniach WIR.II.746.1.40.2020.EP

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  04  listopada 2020 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:


- Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu
       nr ZAR/433/2020 z dnia 7 października 2020 r., znak: WU OZ.DB. ZAR.5151.36.4.2020.TZ;
-  Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z dnia 8 października 2020 r., znak: PZD
      439/187/2020; L. dz. 1107/11/KK1;
-     Wójta Gminy Pruszcz z dnia 13 października 2020 r., znak: BIBiGP.6733.17.1.2020;
-    Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 34/TZ/2020 z dnia 14 października
    2020 r., znak: ZKPPT.7637.416.2020 r.;
-     Starostę Świeckiego z dnia 8 października 2020 r., znak: BOŚ.673.P.750.2020;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej)
110 kV relacji PT Serock-RS Świekatowo wraz z traktem światłowodowym oraz osprzętem towarzyszącym, na działce nr ewid. 245/14, obręb 0020 Serock, gmina Pruszcz.   
Zgodnie z art. 49 §2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

znak sprawy: WIR.II.746.1.40.2020.EP
 


Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa