Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 20 września 2022 r. WIR.II.747.2.1.2022.DK

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia  20  września 2022 r.

 

Na podstawie art. 12 ust. 1, 1a, 2 i 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 20 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.2.1.2022.DK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w  decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., znak: WIR.II.747.2.1.2022.DK ustalającej  dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, reprezentowanej przez Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu Świecie - Bydgoszcz Łęgnowo – Janikowo – Kruszwica wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”; Odcinek: Gazociąg w/c relacji Kruszwica – Inowrocław oraz stacja gazowa redukcyjna w/c, Etap II – Odcinek od zespołu odgałęźnego do Zakładów Ciech do węzła Latkowo.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu: 52 34 97 400, 52 34 97 523;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i rolnictwa.                                 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

 

 

Znak sprawy:

WIR.II.747.2.1.2022.DK