Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o treści decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. WIR.I.7840.14.6.2022.MB

Termin udostępnienia: 15.09.2022 r. – 29.09.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 69/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.14.6.2022.MB dot. budowy rurociągu solanki/półsolanki De600 mm PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa komory zasuw Broniewice oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury na terenie KS i PMRiP Góra w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 1: Budowa rurociągu solanki/półsolanki łączącego rurociąg solanki Przyjma – Janikowo z KS i PMRiP „Góra” w Górze k. Inowrocławia (nazewnictwo wg specustawy: budowa rurociągu solanki Janikowo-Góra).

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: Usunięto 04.10.2022 r.