Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 września 2022 r. WIR.II.746.1.25.2022.ML

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 września 2022 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 sierpnia 2022 r., znak: BMKZ.6733.9.2022.SW;

- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 20 lipca 2022 r., znak: EU.4300.3.49.2022.K.S;

- Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Bydgoszczy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z dnia 20 lipca 2022 r., znak: CWCR OZ Byd.-WO.ZP.0731.99.2022;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych pn. „Zadanie 11859 - przebudowa budynku nr 22 wraz z budową myjni
dla wojskowych pojazdów mechanicznych na potrzeby programu HOMAR, na działkach
nr ewid. 171 i 23/5, obręb 0055 Toruń, gmina Miasto Toruń.

 

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.25.2022.ML

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa