Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 8 września 2022 r. WIR.II.747.3.1.2022.EP

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 8 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1275),

zawiadamia się,

że dnia 8 września 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.3.1.2022.EP) o sprostowaniu oczywistych omyłek w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., znak: WIR.II.747.3.1.2022.EP ustalającej dla spółki: Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla zadania pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących rurociągów”.

Na wymienione powyżej postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju
i Technologii za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z treścią przedmiotowego postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
po uprzednim zgłoszeniu do organu stosownego żądania:

  • drogą pocztową na adres: Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
    ul. Jagiellońska 3, 85 – 950 Bydgoszcz, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa;
  • drogą elektroniczną na adres: ;
  • telefonicznie - nr  telefonu: 52 34 97 400, 52 34 97 496;
  • e-PUAP.

Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/ nowe-zasady-obslugi-klienta-w-wydziale-infrastruktury-i rolnictwa.                                

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho            

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

Znak sprawy:

WIR.II.747.3.1.2022.EP