Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie treści decyzji Nr. 67/2022 z dnia 7 września 2022 r.

Termin udostępnienia: 7.09.2022 r. – 21.09.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 67/2022 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.14.7.2022.MB dot. budowy rurociągu solanki/półsolanki De600 mm PN16 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury na terenie KS Mogilno w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 2: Budowa rurociągu solanki/półsolanki relacji projektowany rurociąg solanki – KS Mogilno w Przyjmie (nazewnictwo wg specustawy: budowa rurociągu solanki Przyjma-Janikowo).

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

Zał.: Usunięto 28.09.2022 r.