Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 7 września 2022 r. WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 7 września 2022 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji
w sektorze naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1275 t.j.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 7 września 2022 r. na rzecz inwestora: Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A., reprezentowanego przez pełnomocnika, decyzji nr 67/2022 o pozwoleniu na budowę obejmującej zadanie pn.:

Budowa rurociągu solanki/półsolanki De600 mm PN16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury na terenie KS Mogilno w ramach inwestycji pn.: „Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy rurociągów pomiędzy infrastrukturą IKS „Solino” S.A. oraz projektów modernizacji istniejących obiektów” - ZADANIE 2: Budowa rurociągu solanki/półsolanki relacji projektowany rurociąg solanki – KS Mogilno w Przyjmie (nazewnictwo wg specustawy: budowa rurociągu solanki Przyjma-Janikowo), na następujących nieruchomościach:

Powiat inowrocławski:

- gmina Janikowo:

na działkach nr ewid: 64 (nr KW – BY1I/00017003/7), 65 (nr KW – BY1I/00026354/8),
66 (nr KW – BY1I/00048329/4), 67 (nr KW – BY1I/00017013/0), 68 (nr KW – BY1I/00016996/7), 69 (nr KW – BY1I/00016994/3), 70/1 (nr KW – BY1I/00017006/8),
70/2 (nr KW – BY1I/00017495/2), 71/1 (nr KW – BY1I/00071265/7), 71/4 (nr KW – BY1I/00073412/7), 72 (nr KW – BY1I/00016998/1), 74/24 (nr KW – brak danych),
74/5 (nr KW – BY1I/00017270/9) – obręb ewid. 0002 Broniewice; 101 (nr KW – BY1I/00026355/5), 102 (nr KW – BY1I/00018489/4), 104 (nr KW – BY1I/00026355/5),
106/2 (nr KW – BY1I/00016946/2), 51 (nr KW – BY1I/00018488/7), 56 (nr KW – BY1I/00017197/3), 61/3 (nr KW – BY1I/00079385/0), 62 (nr KW – BY1I/00017197/3),
63 (nr KW – BY1I/00057530/2), 82 (nr KW – BY1I/00017391/3), 83/1 (nr KW – BY1I/00032795/6), 84 (nr KW – BY1I/00016895/9), 85 (nr KW – BY1I/00017391/3),
86 (nr KW – BY1I/00051670/3), 87 (nr KW – BY1I/00016897/3), 90 (nr KW – BY1I/00016813/1), 98 (nr KW – brak danych), 99 (nr KW – BY1I/00051868/8) – obręb ewid. 0008 Kołodziejewo; 10 (nr KW – BY1I/00079382/9), 116 (nr KW – BY1I/00017465/3),
13 (nr KW – BY1I/00057982/5), 15 (nr KW – BY1I/00080850/1), 16 (nr KW – BY1I/00057982/5), 23 (nr KW – BY1I/00017221/1), 26 (nr KW – BY1I/00017536/2),
27 (nr KW – BY1I/00017536/2), 28 (nr KW – BY1I/00026362/7) – obręb ewid. 0013 Pałuczyna; 21/1 (nr KW – BY1I/00082328/7), 21/2 (nr KW – BY1I/00016814/8) – obręb ewid. 0017 Trląg;

 

Powiat mogileński:

- gmina Dąbrowa:

na działkach nr ewid: 123 (nr KW – BY1M/00032724/2), 136 (nr KW – BY1M/00025428/5), 138 (nr KW – BY1M/00027771/8), 145 (nr KW – BY1M/00007032/0), 146 (nr KW – BY1M/00007029/6), 147/1 (nr KW – BY1M/00034521/3), 148 (nr KW – BY1M/00007030/6), 149 (nr KW – BY1M/00031085/3), 151/1 (nr KW – BY1M/00027771/8), 186 (nr KW – BY1M/00032724/2), 190 (nr KW – BY1M/00027771/8), 193/6 (nr KW – BY1M/00030947/7), 220 (nr KW – BY1M/00000221/3) – obręb ewid. 0008 Parlinek; 112/2 (nr KW – BY1M/00025563/3), 112/3 (nr KW – BY1M/00023417/1), 113/2 (nr KW – BY1M/00000465/5), 127 (nr KW – BY1M/00001607/0), 137/3 (nr KW – BY1M/00022559/1), 171 (nr KW – BY1M/00029629/2), 212 (nr KW – BY1M/00029782/2), 213 (nr KW –BY1M/00029782/2), 214 (nr KW – BY1M/00029782/2), 215 (nr KW – BY1M/00009027/6), 216 (nr KW – BY1M/00009029/0), 241 (nr KW – BY1M/00004201/5), 242/1 (nr KW – BY1M/00027774/9), 281/1 (nr KW – BY1M/00010048/9), 281/2 (nr KW – BY1M/00010048/9), 282 (nr KW – BY1M/00010047/2), 287/2 (nr KW – BY1M/00031325/8), 287/3 (nr KW – BY1M/00023155/6), 290 (nr KW – BY1M/00014320/8), 293 (nr KW – BY1M/00027774/9), 297 (nr KW – BY1M/00027774/9), 320 (nr KW – BY1M/00027774/9), 335/1 (nr KW – BY1M/00013050/7), 337 (nr KW – BY1M/00029518/1), 338 (nr KW – BY1M/00015964/1), 339 (nr KW – BY1M/00004593/9), 342 (nr KW – BY1M/00027969/3), 347 (nr KW – BY1M/00029496/0), 76/1 (nr KW – BY1M/00033499/2), 77 (nr KW – BY1M/00027774/9), 78/1 (nr KW – BY1M/00032050/6), 83 (nr KW – BY1M/00026624/6), 89/5 (nr KW – BY1M/00018755/4), 90/2 (nr KW – BY1M/00007388/0), 93 (nr KW – BY1M/00004208/4), 99 (nr KW – BY1M/00027774/9) – obręb ewid. 0010 Sędowo;
114 (nr KW – BY1M/00029516/7), 116 (nr KW – BY1M/00029516/7), 121/2 (nr KW – BY1M/00030270/0), 122 (nr KW – BY1M/00002763/8), 123 (nr KW – BY1M/00027229/4), 127/1 (nr KW – BY1M/00030270/0), 127/2 (nr KW – BY1M/00023652/0), 128 (nr KW – BY1M/00027229/4), 133 (nr KW – BY1M/00009678/4), 134 (nr KW – BY1M/00023652/0), 135 (nr KW – BY1M/00030110/1), 46 (nr KW – BY1M/00029438/6), 51/3 (nr KW – BY1M/00030420/7), 52 (nr KW – BY1M/00027229/4), 53/2 (nr KW – brak danych),
55 (nr KW – BY1M/00032894/4), 64 (nr KW –  BY1M/00002760/7), 67 (nr KW –  BY1M/00002759/7), 78 (nr KW –  BY1M/00000313/5), 80 (nr KW – BY1M/00032212/0),
84 (nr KW – BY1M/00027229/4), 86/1 (nr KW – BY1M/00013444/6), 87 (nr KW –  BY1M/00027229/4), 88/2 (nr KW –  BY1M/00002758/0), 92 (nr KW – BY1M/00006191/5) – obręb ewid. 0012 Sucharzewo;

 

- gmina Mogilno:

na działkach nr ewid: 16 (nr KW – BY1M/00019049/9), 2 (nr KW – BY1M/00029147/9),
63 (nr KW – BY1M/00030696/2), 64 (nr KW – BY1M/00027355/6), 65 (nr KW – BY1M/00030518/1) – obręb ewid. 0004 Chałupska; 110/2 (nr KW – BY1M/00034708/8), 114/1 (nr KW – BY1M/00006168/5), 114/2 (nr KW – BY1M/00019572/4), 166/3 (nr KW – BY1M/00029515/0), 171/1 (nr KW – BY1M/00030099/7), 185/2 (nr KW – BY1M/00030779/8), 186/1 (nr KW – BY1M/00003123/7), 186/2 (nr KW – BY1M/00026734/0), 186/3 (nr KW – BY1M/00003123/7), 187/16 (nr KW – BY1M/00034702/6), 188/4 (nr KW – BY1M/00025200/1), 193 (nr KW – BY1M/00025082/7), 194/1 (nr KW – BY1M/00006805/3), 196 (nr KW – BY1M/00003125/1), 197 (nr KW – BY1M/00003124/4), 199 (nr KW – BY1M/00007229/8), 200 (nr KW – BY1M/00007723/1), 201 (nr KW – BY1M/00007307/9), 3103/22 (nr KW – BY1M/00024830/9) – obręb ewid. 0027 Mielenko; 131/1 (nr KW – BY1M/00031416/3), 131/5 (nr KW – BY1M/00017072/5),
131/6 (nr KW – BY1M/00031837/0), 132 (nr KW – BY1M/00009893/7), 133/3 (nr KW – BY1M/00009892/0), 133/4 (nr KW – BY1M/00014043/2), 134/1 (nr KW – BY1M/00003077/9), 134/2 (nr KW – BY1M/00013352/4), 136/2 (nr KW – BY1M/00019650/5), 15 (nr KW – BY1M/00030460/9), 168 (nr KW – BY1M/00000543/6), 25/1 (nr KW – BY1M/00029506/4), 27/1 (nr KW – BY1M/00029506/4), 29 (nr KW – BY1M/00003104/8), 31 (nr KW – BY1M/00003077/9), 33 (nr KW – BY1M/00000389/8),
35/1 (nr KW – BY1M/00031721/4), 37 (nr KW – BY1M/00035408/2), 44 (nr KW – BY1M/00013351/7), 45 (nr KW – BY1M/00030309/3), 52 (nr KW – BY1M/00035408/2),
54/1 (nr KW – BY1M/00003077/9) – obręb ewid. 0033 Palędzie Dolne; 11/2 (nr KW – BY1M/00030018/6), 135/2 (nr KW – BY1M/00030018/6), 141/21 (nr KW – BY1M/00024191/7), 141/25 (nr KW – BY1M/00029002/1), 141/27 (nr KW – BY1M/00024191/7), 141/28 (nr KW – BY1M/00024191/7), 141/30 (nr KW – BY1M/00030621/6), 209 (nr KW – BY1M/00028605/1), 3080/1 (nr KW – BY1M/00024828/2), 65/1 (nr KW – BY1M/00027943/5), 91/2 (nr KW – BY1M/00029100/8) – obręb ewid. 0050 Wieniec.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniach pracy Urzędu, w godzinach 10:00 – 14:00 lub na stronie BIP Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w okresie 14 dni od jej zamieszczenia, bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: mbagniewski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 74 95
w godzinach 11:00 – 14:00.

Obwieszczenie zostało zamieszczone w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych urzędów tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim.

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o jej wydaniu. Skuteczne doręczenie decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.14.7.2022.MB (D)