Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udostępnieniu treści decyzji WIR.I.7840.9.2.2022.AP

Termin udostępnienia: 19.08.2022 r. – 2.09.2022 r.

 

            Na podstawie art. art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) udostępnia się treść decyzji Nr 58/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygnaturze WIR.I.7840.9.2.2022.AP dot. zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosty Włocławskiego Nr 408/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: OŚB.6740.1.206.2016, przeniesionej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/2021  z dnia 27 grudnia
2021 r., znak: WIR.I.7840.8.1.2021.MB, dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej (fundament i wieża) o mocy 2,78 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą wewnętrzną, placem manewrowym), na dz. nr ewid. 23/3, 23/5, 21/1, 38 w obr. ewid. 0019 Krowice,
gm. Lubraniec”.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa