Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę: WIR.I.7840.9.2.2022.AP

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: CGE 07 Spółka
z o.o., z dnia 31 marca 2022 r. (uzup. dnia 29 kwietnia 2022 r. oraz dnia 27 lipca 2022 r.), decyzją Nr 58/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. został zatwierdzony projekt budowlany zamienny oraz została zmieniona ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę Starosty Włocławskiego
Nr 408/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., znak: OŚB.6740.1.206.2016, przeniesiona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 93/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r., znak: WIR.I.7840.8.1.2021.MB, dla inwestycji pn.: „Budowa elektrowni wiatrowej (fundament
i wieża) o mocy 2,78 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogą wewnętrzną,
placem manewrowym), na dz. nr ewid. 23/3, 23/5, 21/1, 38 w obr. ewid. 0019 Krowice,
gm. Lubraniec”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się zapoznać się
w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133), bądź uzyskać informację mailowo (e-mail: aposadzinski@bydgoszcz.uw.gov.pl) lub pod nr telefonu 52 349 76 70 w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Agnieszka Żurawlew

Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

Nr sprawy: WIR.I.7840.9.2.2022.AP