Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie: WIR.I.7840.2.14.2022.MO

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

 

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, przedłożonego w dniu 17 marca 2022 r. (uzup. w dniu 23 maja 2022 r., 29 czerwca 2022 r. oraz 28 lipca 2022 r.), decyzją nr 57/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielone pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa skrzyżowania alei 23 Stycznia z ulicą Toruńską w Grudziądzu w zakresie przebudowy układu drogowego, przebudowy torowiska tramwajowego, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej” realizowanego na dz. nr 46/1 – obręb 0047; dz. nr 2/1, 11/1, 12, 13, 14/1, 15/1, 16, 17, 18/1, 19/1, 20, 21/1, 93/1, 93/4, 97/1 – obręb 0050; dz. nr 1/7, 3/1, 3/3, 4/1, 4/4, 5/1, 5/4, 7/2, 7/5, 8, 10/5, 14/1, 38/3 – obręb 0049 w Grudziądzu.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać (po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 52 349 74 91) w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3
(budynek B), XIII piętro, pokój nr 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach od 11:00 do 14:00.

 

                                                                          z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

                                                                                         Agnieszka Żurawlew

                                                                  Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa

                                                                           w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

 

 

Sygnatura sprawy: WIR.I.7840.2.14.2022.MO