Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

z dnia 11 sierpnia 2022 r. Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML

 

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/TZ/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., znak: ZKPPT.7637.215.2022;

- Starostę Toruńskiego z dnia 20 lipca 2022  r., znak: AB.673.11.2022.KM;

 

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego L018_Torun_Lodzka / ORx018-101875-XXX-01 (LK18, km 101,875), w ramach którego będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny ustawiony
na prefabrykowanej ławie fundamentowej, linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, ogrodzenie, utwardzony teren działki, dojazd, na działce
nr ewid. 190/11, obręb 0001 Brzoza, gmina Wielka Nieszawka”.

 

Znak sprawy: WIR.II.746.1.22.2022.ML

 

 

Z up. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

Szczepan Bukłaho

Kierownik

Oddziału Planowania

i Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa